อารามป่าวเหลียน

อารามป่าวเหลียน เป็นวิหารของศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในที่ราบอั๋งผิง (นองปิง) บนเกาะลันเตาของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2449 โดยภิกษุสามรูปที่เดินทางมาจากเจียงซู ในตอนแรกเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "กุฏิใหญ่" (大茅蓬 ไท่เหมาเผิง) แต่ก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นอย่างปัจจุบันในปี พ.ศ. 2467 ภายในวิหารเป็นที่ประทับของรูปหล่อทองแดงของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ คือ พระอมิตาภพุทธะ, พระศรีศากยมุนี และ พระไภษัชยคุรุ นอกจากนี้ยังมีพระใหญ่เทียนถันขนาดมหึมา ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2536 ใกล้กับวัดยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอั๋งผิง ซึ่งมีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการ

อารามป่าวเหลียน
ภายนอกของอารามป่าวเหลียน
อักษรจีนตัวเต็ม寶蓮禪寺
อักษรจีนตัวย่อ宝莲禅寺

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข