พระศรีศากยมุนี เป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ นับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยุคก่อน 25 พุทธศตวรรษ เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย สร้างสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย

พระศรีศากยมุนี
ชื่อเต็มพระศรีศากยมุนี
ชื่อสามัญพระศรีศากยมุนี
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะสุโขทัย
วัสดุโลหะสัมฤทธิ์
สถานที่ประดิษฐานพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 8
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ให้อัญเชิญมายังกรุงเทพ ฯ ได้มีพระราชดำริจะสร้างพระอาราม ที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิงที่อยุธยา โดยประดิษฐานไว้กลางพระนคร เมื่อชลอพระพุทธศรีศากยมุนีมาถึงกรุงเทพ ฯ แล้วให้ประทับท่าสมโภช 7 วัน แล้วจึงทรงชักเลื่อนองค์พระทางสถลมารค และพระองค์ได้ทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าตามขบวนแห่พระ ในรัชสมัยของพระองค์กระทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้ ตัวพระวิหารหลวงลงมือสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ตรงใต้ฐานที่ผ้าทิพย์บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

ส่วนด้านหลังบัลลังก์พระพุทธรูปมีแผ่นศิลาจำหลัก เป็นศิลปะแบบทวารวดี เป็นรูปสลักปิดทอง ปางยมกปาฏิหาริย์ และ ปางประทานเทศนาในสวรรค์ เป็นของเก่าและหาดูได้ยาก เข้าใจว่าจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก

รูปภาพ แก้