ดัชชีสติเรีย

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อาณาจักรมาร์ชแห่งสติเรีย

ดัชชีสติเรีย[1][2] (อังกฤษ: Duchy of Styria; เยอรมัน: Herzogtum Steiermark; สโลวีเนีย: Vojvodina Štajerska; ฮังการี: Stájerország) เป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของออสเตรียและทางเหนืของสโลวีเนียปัจจุบัน ดัชชีสติเรียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งถูกยุบในปี ค.ศ. 1806 หลังจากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีจนกระทั่งมาถูกยุบในปี ค.ศ. 1918 อาณาจักรก่อตั้งโดยจักรพรรดิฟรีดริชที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หรือเฟรเดอริกบาร์บารอซซาในปี ค.ศ. 1180 เมื่อทรงเลื่อนฐานะของออตโตคาร์ที่ 4 แห่งอาณาจักรมาร์ชแห่งสไตเรียขึ้นเป็นดัชชีหลังจากการพ่ายแพ้ของเฮนรีเดอะไลออนเมื่อต้นปีนั้น ออตโตคาร์เป็นดยุกคนแรกและคนสุดท้ายของตระกูลออตโตคาร์ที่ปกครองสติเรีย

ดัชชีสติเรีย
Herzogtum Steiermark (เยอรมัน)
Vojvodina Štajerska (สโลวีเนีย)
รัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์;
จักรวรรดิออสเตรีย; ส่วนหนึ่งของ
ออสเตรียซิสไลท์ธาเนีย
March of Styria
ค.ศ. 1180–ค.ศ. 1918
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
แผนที่ออสเตรีย-ฮังการี in ค.ศ. 1910 แสดง
สไตเรียสีชมพู หมายเลข 12
เมืองหลวง กราซ
การปกครอง อาณาจักร
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  สไตเรียมาร์ชแยกจาก
    จากคารินเธียมาร์ช
 
ค.ศ. 970
 -  ยกฐานะเป็นดัชชีโดย
    เฟรเดอริคบาร์บารอซซา
 
ค.ศ. 1180 ค.ศ. 1180
 -  แก่บาเบนแบร์ก ออสเตรีย* ค.ศ. 1192
 -  แก่ราชวงศ์ Árpád ฮังการี* ค.ศ. 1254
 -  แก่ราชวงศ์ Přemyslid† ค.ศ. 1260
 -  แก่ฮับส์บูร์ก ออสเตรีย ค.ศ. 1276
 -  ออสเตรีย-ฮังการีล่ม 31 ตุลาคม ค.ศ. 1918 ค.ศ. 1918
 -  เยอรมันออสเตรียล่ม 10 กันยายน ค.ศ. 1919
* เปลี่ยนสายเพราะไม่มีผู้สืบเชื้อสาย
† เปลี่ยนแปลงเพราะการพิชิต

เมื่อออทโทคาร์เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1192 อาณาจักรก็ตกไปเป็นของตระกูลบาเบนแบร์กประมุขของออสเตรียตามข้อตกลงในข้อตกลงจอร์เจนเบิร์ก (Georgenberg Pact) หลังจากตระกูลบาเบนแบร์กสิ้นสุดลงอาณาจักรก็ตกไปเป็นของราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1254–ค.ศ. 1260) พระเจ้าออตโตคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย (ค.ศ. 1260–ค.ศ. 1276) และราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ผู้ส่งดยุกจากราชวงศ์ไปปกครองระหว่าง ค.ศ. 1379 จนถึงปี ค.ศ. 1439 และระหว่าง ค.ศ. 1564 จนถึงปี ค.ศ. 1619

ระหว่างการรุกรานของจักรวรรดิออตโตมันระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ดินแดนสติเรียก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและสูญเสียประชากรไปเป็นจำนวนมาก กองทัพตุรกียกทัพเข้าไปรุกรานสติเรียด้วยกันทั้งสิ้นเกือบยี่สิบครั้ง แต่ละครั้งก็ทำลายและปล้นสดมโบสถ์ อาราม เมือง และหมู่บ้าน ประชาชนถ้าไม่ถูกสังหารก็ถูกจับตัวไปเป็นทาส

เมื่อจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีล่มสลายลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รัฐเยอรมันออสเตรียที่เหลืออยู่ก็อ้างตัวเป็นเจ้าของดินแดนซิสไลท์ทาเนีย (Cisleithania) ทั้งหมด ตามสนธิสัญญาแซงต์แชร์แมงอองเลย์ ออสเตรีย-ฮังการีก็ถูกแบ่งตามแนวเชื้อชาติอย่างกว้างๆ สไตเรียเกือบทั้งหมด (สไตเรียเหนือ ยังคงมีดยุกปกครองโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่กราซ) กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียที่หนึ่ง (First Austrian Republic) และหนึ่งในสามทางตอนใต้ (สติเรียใต้ที่มีมาริบอร์เป็นเมืองหลวง) ตกไปเป็นของรัฐสโลวีน, โครแอท และเซิร์บ ที่ต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของสโลวีเนียปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 44
  2. Academic dictionaries and encyclopedias:Duchy of Styria