อันดับบัวสาย
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 130–0Ma Early Cretaceous - Recent
Nymphaea lotus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
อันดับ: Nymphaeales
Salisb. ex Bercht. & J.Presl[1]
วงศ์

Cabombaceae
Hydatellaceae
Nymphaeaceae

อันดับบัวสายหรือ Nymphaealesเป็นอันดับของพืชมีดอกประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นไม้น้ำ 3 วงศ์ คือ Hydatellaceae Cabombaceae และ Nymphaeaceae (บัวสาย) เป็นหนึ่งในสามอันดับที่อยู่ในกลุ่มพื้นฐานของพืชมีดอก และจัดเป็นกลุ่มของพืชมีดอกที่เกิดขึนในช่วงแรกของสายวิวัฒนาการ [2]

การจัดจำแนก

แก้

อันดับบัวสายมีสมาชิก 3 วงศ์ และประมาณ 70 - 90 สปีชีส์

อันดับ Nymphaeales
Cabombaceae
Hydatellaceae
Nymphaeaceae
พืชมีดอก

AmborellaNymphaeales

Hydatellaceae

CabombaceaeNymphaeaceaeAustrobaileyales


magnoliidsChloranthales

monocots
Ceratophyllumeudicots

ไฟโลเจเนติกของอับดับบัวสายในกลุ่มพืชมีดอกตามระบบ APG III (2009).


เปรียบเทียบการจัดจำแนกอันดับบัวสายระหว่าง 5 ระบบ
APG III system[1]
Nymphaeales
Takhtajan system[3]
Nymphaeales
Cronquist system[4]
Nymphaeales
Dahlgren system[5]
Nymphaeales
Thorne system (1992)[6] & (2000)[7]
Nymphaeales
Hydatellaceae อยู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวในอันดับ Hydatellales
Cabombaceae Cabombaceae
Brasenia, Cabomba
Cabombaceae
Brasenia, Cabomba
Cabombaceae Cabombaceae
Brasenia, Cabomba
Nymphaeaceae Nymphaeaceae
subf. Barclayoideae, Euryaloideae, Nymphaeoideae
Barclayaceae
Barclaya
Nymphaeaceae Nymphaeaceae
Barclaya, Euryale, Nuphar, Nymphaea, Ondinea, Victoria
Nymphaeaceae
Euryale, Nuphar, Nymphaea, Ondinea, Victoria
เป็นพี่น้องกับกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่แท้ Ceratophyllaceae Ceratophyllaceae Ceratophyllaceae ใน Ranunculanae
ใน Proteales ใน Nelumbonales Nelumbonaceae ใน Magnolianae

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x.
  2. Peter F. Stevens. 2001 onwards. Angiosperm Phylogeny Website At: Missouri Botanical Garden Website. (see External links below).
  3. Takhtajan, Armen L. (1980). "Outline of the classification of flowering plants (Magnoliophyta)". The Botanical Review. 46 (3): 225–359. doi:10.1007/BF02861558.
  4. Cronquist, Arthur (1981). An Integrated System of Classification of Flowering Plants. New York: Columbia Univ. Press. ISBN 0-231-03880-1.
  5. Dahlgren, R.M.T. (1980). "A revised system of classification of angiosperms". Botanical Journal of the Linnean Society. 80 (2): 91–124. doi:10.1111/j.1095-8339.1980.tb01661.x.
  6. Thorne, R. F. (1992). "Classification and geography of the flowering plants". Botanical Review. 58 (3): 225–348. doi:10.1007/BF02858611.
  7. Thorne, R. F. (2000). "The classification and geography of the flowering plants: Dicotyledons of the class Angiospermae". Botanical Review. 66 (4): 441–647. doi:10.1007/BF02869011.
  • Michael G. Simpson. Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 2006.
  • Thomas N. Taylor, Edith L. Taylor, and Michael Krings. 2008. Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants, Second Edition. Academic Press (an imprint of Elsevier): Burlington MA, USA. ISBN 978-0-12-373972-8

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้