แมกโนลิด

(เปลี่ยนทางจาก Magnoliids)
แมกโนลิด
ดอกของAsimina triloba
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Magnoliids
Orders

Canellales
Laurales
Magnoliales
Piperales

แมกโนลิด หรือ Magnoliids (หรือMagnoliidae) เป็นกลุ่มของพืชมีดอกประมาณ 9,000 ชนิด[1] เช่น จำปี จำปา จันทน์เทศ อบเชย อาโวกาโด พริกไทย และอื่นๆ พืชเหล่านี้ ละอองเรณูมีช่องเปิดช่องเดียว ใบเรียงเวียน ดอกแบบ trimerous flower

การจัดจำแนก

แก้

พืชในกลุ่มนี้ประกอบด้วยอันดับต่างๆคือ Canellales Laurales Magnoliales และ Piperales ซึ่งในการจำแนกแต่ละระบบมีความแตกต่างกันบ้าง

ระบบ APG s

แก้

ประกอบด้วย:

clade magnoliids
order Canellales
order Laurales
order Magnoliales
order PiperalesChloranthalesmagnoliids


CanellalesPiperales

LauralesMagnoliales
monocots
Ceratophyllaleseudicots

ไฟโลเจเนติกอันล่าสุดและตำแหน่งของแมกโนลิด[2][3]

เคลดนี้รวมพืชส่วนใหญ่ในกลุ่มพื้นฐานของพืชมีดอก เคลดนี้ได้ชื่อว่า Magnoliidae ใน พ.ศ. 2550[4]

ระบบ Cronquist

แก้
 
ดอกของ Magnolia obovata ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจำนวนมาก

ระบบ Cronquist ใช้ชื่อ Magnoliidae เป็นชั้นย่อย (ภายในชั้นMagnoliopsida = พืชใบเลี้ยงคู่) ในรูปแบบดั้งเดิมของระบบนี้ประกอบไปด้วย:[5]

ตารางเปรียบเทียบของแต่ละระบบ

แก้
เปรียบเทียบรายละเอียดของแมกโนลิดในการจัดจำแนก 5 ระบบ
APG II system[6]
magnoliids
Cronquist system[5]
Magnoliidae
Dahlgren system[7]
Magnolianae
Thorne system (1992)[8]
Magnolianae
Thorne system (2000)[9]
Magnolianae
อันดับอบเชย อันดับอบเชย อันดับอบเชย อันดับจำปา อันดับจำปา
อันดับจำปา อันดับจำปา อันดับจำปา
Annonales
Canellales Winterales
อันดับพริกไทย Lactoridales
Aristolochiales Aristolochiales
Piperales Piperales ใน Nymphaeanae
ไม่มีกลุ่มหรือเคลดพื้นฐาน Chloranthales
Illiciales Illiciales
ใน Rosidae Rafflesiales ใน Rafflesianae ใน Rafflesianae
Nymphaeales in Nymphaeanae ใน Nymphaeanae ใน Nymphaeanae
Ceratophyllales ในRanunculidae
อยู้ในเคลดของพืชใบเลี้ยงคู่แท้ Nelumbonales Nelumbonales
Ranunculales ใน Ranunculanae Berberidales
Papaverales
ใน Dilleniidae ในTheanae Paeoniales

อ้างอิง

แก้
  1. Jeffrey D. Palmer, Douglas E. Soltis and Mark W. Chase (2004). "The plant tree of life: an overview and some points of view". American Journal of Botany. 91 (10): 1437–1445 (Fig.2). doi:10.3732/ajb.91.10.1437. PMID 21652302. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-09. สืบค้นเมื่อ 2014-05-07.
  2. The Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161: 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x.
  3. Soltis, P. S. (2004). "The origin and diversification of Angiosperms". American Journal of Botany. 91 (10): 1614–1626. doi:10.3732/ajb.91.10.1614. PMID 21652312. {{cite journal}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |coauthors= ถูกละเว้น แนะนำ (|author=) (help)
  4. Cantino, Philip D. (2007). "Towards a phylogenetic nomenclature of Tracheophyta". Taxon. 56 (3): E1–E44. {{cite journal}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |coauthors= ถูกละเว้น แนะนำ (|author=) (help)
  5. 5.0 5.1 Cronquist, Arthur (1981). An Integrated System of Classification of Flowering Plants. New York: Columbia Univ. Press. ISBN 0-231-03880-1.
  6. Angiosperm Phylogeny Group (2003). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II". Botanical Journal of the Linnean Society. 141: 399–436. doi:10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-12-22. สืบค้นเมื่อ 2014-05-07.
  7. Dahlgren, R.M.T. (1980). "A revised system of classification of angiosperms". Botanical Journal of the Linnean Society. 80 (2): 91–124. doi:10.1111/j.1095-8339.1980.tb01661.x.
  8. Thorne, R. F. (1992). "Classification and geography of the flowering plants". Botanical Review. 58: 225–348. doi:10.1007/BF02858611.
  9. Thorne, R. F. (2000). "The classification and geography of the flowering plants: Dicotyledons of the class Angiospermae". Botanical Review. 66 (4): 441–647. doi:10.1007/BF02869011.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้