เอาโทบาน

ทางด่วนแห่งชาติในประเทศเยอรมนี
(เปลี่ยนทางจาก ออโตบาห์น)

เอาโทบาน (เยอรมัน: Autobahn, ออกเสียง: เอาโทบาน, แปลตรงตัว "ยนตร์วิถี") เป็นศัพท์ภาษาเยอรมันหมายถึงทางด่วนระหว่างเมือง ซึ่งเป็นทางคู่และมีทางยกระดับข้ามทางแยก ศัพท์คำนี้ใช้เรียกทางด่วนในเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ [1] แต่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปมักหมายถึงทางหลวงพิเศษในเยอรมนี เอาโทบานในเยอรมนีใช้งานฟรี ส่วนออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทางในอัตราเหมาจ่าย

บุนเดิสเอาโทบาเนิน
(Bundesautobahnen)
แปล: ข่ายเอาโทบานสหพันธ์
Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg
Bundesautobahn 1 number.svgBundesautobahn 3 number.svgBundesautobahn 5 number.svg
ป้ายหมายเลขเอาโทบานของ
บุนเดิสเอาโทบาน 1, 3 และ 5
Autobahnen in Deutschland.svg
แผนที่โครงข่ายบุนเดซเอาโทบาเนินในประเทศเยอรมนี
ข้อมูลของระบบ
กำกับดูแล โดย กระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ความยาว:12,996 กิโลเมตร (ค.ศ. 2016) (8,075 ไมล์)
ชื่อของทางหลวง
เอาโทบาน:Bundesautobahn X
(BAB X หรือ A X)
เอาโทบานสาย 3 ตัดกับสาย 5 บริเวณแฟรงเฟิร์ต

พาหนะที่ใช้งานได้; เยอรมนีและออสเตรียกำหนดให้พาหนะที่ใช้งานเอาโทบานได้จะต้องเป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และทำความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 กม/ชั่วโมง ส่วนสวิตเซอร์แลนด์กำหนดไว้ที่ 80 กม/ชั่วโมง

ข้อจำกัดความเร็ว; ออสเตรียกำหนดให้พาหนะใช้ความเร็วบนเอาโทบานได้ไม่เกิน 130 กม/ชั่วโมง สวิตเซอร์แลนด์กำหนดไว้ไม่เกิน 120 กม/ชั่วโมง ขณะที่เอาโทบานในเยอรมนีไม่มีข้อจำกัดความเร็วสูงสุด[2] แต่มีการกำหนดความเร็วแนะนำที่ 130 กม/ชั่วโมง[3] อย่างไรก็ตาม บางรัฐในเยอรมนีเช่นรัฐเบรเมินเริ่มออกกฎจำกัดความเร็วเพื่อควบคุมระดับเสียงและลดมลภาวะ [4]

ประวัติแก้ไข

 
ไรชส์เอาโทบานในสมัยนาซีเยอรมนี ค.ศ. 1939

ทางหลวงในลักษณะเดียวกับเอาโทบานนี้ เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1929 เชื่อมระหว่างนครโคโลญกับบ็อน โดยเป็นเส้นทางคู่ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะรถยนต์ ห้ามคนเดินเท้าและรถม้า ในสมัยนั้นใช้ชื่อเรียกว่า ครัฟท์ฟาร์ทชตรัสเซอ (Kraftfahrtstraße) เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1932 [5] ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1940 ในยุคของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้มีการเร่งสร้างอย่างขนานใหญ่เป็นระยะทาง 3,736 กิโลเมตร นอกจากนี้ ฮิตเลอร์ยังยกเลิกภาษีรถยนต์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ตลอดจนสั่งสร้างรถยนต์ ฟ็อลคส์วาเกิน ที่ราคาถูกเท่าจักรยานยนต์ นโยบายดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมันเติบโตอย่างก้าวกระโดด เกิดการจ้างแรงงานนับล้านอัตรา [6] และมีนัยทางทหารเพื่อการขนส่งเคลื่อนย้ายกองทัพได้รวดเร็วขึ้นด้วย ทางด่วนนี้ในช่วงแรกใช้ชื่อว่า ไรชส์เอาโทบาน (ยนตร์วิถีไรช์) และมีสมญาว่า ถนนของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (die Straßen Adolf Hitlers)

ปัจจุบันโครงข่ายของเอาโทบานในเยอรมนีมีความยาวทั้งสิ้น 12,993 กิโลเมตร (ข้อมูลปี 2016) เป็นโครงข่ายถนนขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของโลก (2012) รองจากระบบทางหลวงอินเตอร์สเตตในสหรัฐอเมริกา และระบบทางหลวงในประเทศจีน ระบบทางหลวงในประเทศแคนาดา และ มอเตอร์เวย์ของประเทศสเปน ตามลำดับ เอาโทบานในเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นทางหลวงสายหนึ่งที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำที่สุด [7] การบำรุงรักษาเอาโทบานใช้งบประมาณสูงถึง 512,000 ยูโร/กิโลเมตร/ปี (ราว 20 ล้านบาท/กิโลเมตร/ปี)[8]

สถิติความเร็วขับขี่แก้ไข

ตัวบ่งชี้ ค.ศ.
(รถยนต์ส่วนบุคคล) 1982 1987 1992
ความเร็วโดยเฉลี่ย 112.3 km/h (70 mph) 117.2 km/h (73 mph) 120.4 km/h (75 mph)
ความเร็วของรถที่ขับขี่เร็วสุด 15% แรก ≥ 139.2 km/h (86 mph) ≥ 145.1 km/h (90 mph) ≥ 148.2 km/h (92 mph)
รถที่ขับเร็วกว่า 130 กม/ชม. 25.0% 31.3% 35.9%

ที่มา: Kellermann, G: Geschwindigkeitsverhalten im Autobahnnetz 1992. Straße+Autobahn,[9] Issue 5/1995.[10]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ในสวิสใช้คำศัพท์ภาษาเยอรมันว่า Autobahnen, ภาษาฝรั่งเศสว่า Autoroutes และภาษาอิตาลีว่า Autostrade
  2. Driving in Germany
  3. German State Introduces Autobahn Speed Limit
  4. Germany Gets First Ever Autobahn Speed Limit
  5. Biography and Timeline of Konrad Adenauer (1876-1967)
  6. The German Autobahn
  7. Autobahn Safety Vs. Interstate Safety
  8. Eight things you never knew about the German Autobahn thelocal.de 6 เมษายน 2016
  9. "Straße und Autobahn die Zeitschrift / Fachzeitschrift – Wegebau Straßenplanung Straßenentwässerung Flüsterasphalt Reparaturasphalt Geokunststoffe Straßenfertiger Straßenerhaltung Straßenwalzen". Strasse-und-autobahn.de. สืบค้นเมื่อ 2014-03-21.
  10. Gunnar Gohlisch & Marion Malow (June 1999). "Umweltauswirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen [Environmental Impacts of Speed Limits]" (PDF). Umweltbundesamt[Federal Environmental Office]. สืบค้นเมื่อ 2013-09-28. Auf Autobahnabschnittten, die eine weitgehend freie Geschwindigkeitswahl zulassen, lag die mittlere Pkw-Geschwindigkeit 1992 bei 132 km/h. Mehr als die Hälfte der Pkw-Fahrer (51 %) überschreitet auf derartigen Abschnitten die Richtgeschwindigkeit.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Autobahn