ระดับเสียง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ระดับเสียง อาจหมายถึง

ระดับเสียง ในบางบริบทมีความหมายเหมือนกับ ความดัง ซึ่งอาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้