ระวังสับสนกับ วันชนะ สวัสดี

ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี (เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี
180px
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (58 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางลดารัตน์ สวัสดี

ประวัติแก้ไข

ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 เป็นบุตรของนายดวน และนางเจียม สวัสดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง [1] สมรสกับนางลดารัตน์ สวัสดี มีบุตร 4 คน

การทำงานแก้ไข

ร้อยตำรวจเอก อรุณ เคยเป็นตำรวจตะเวนชายแดน 6 ปี ก่อนที่จะลาออกจากราชการ หันไปทำธุรกิจตลาดค้าขายอยู่ที่กรุงเทพฯ ก่อนที่จะตัดสินใจกลับอยู่บ้านเกิดด้วยการดำรงอาชีพเกษตรกรรมในท้ายที่สุด [2]

งานการเมืองแก้ไข

ร้อยตำรวจเอก อรุณ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยสามารถเอาชนะนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

อ้างอิงแก้ไข