อรพินท์ ไชยกาล (6 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 - 1 มกราคม พ.ศ. 2539) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสตรีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย เคยรับราชการเป็นครูใหญ่โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

อรพินท์ ไชยกาล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2447
จังหวัดอุบลราชธานี
เสียชีวิต 1 มกราคม พ.ศ. 2539 (91 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส เลียง ไชยกาล

ประวัติแก้ไข

อรพินท์ ไชยกาล (คุณิตะสิน) เป็นบุตรของนายแก้ว และนางคูณ คุณิตะสิน มีพี่น้อง 6 คน โดยนางอรพินท์เป็นคนที่ 5 สมรสกับเลียง ไชยกาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชน มีธิดา 5 คน โดยอรพินท์ ไชยกาล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 นับเป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[1][2][3][ต้องการอ้างอิง]

นางอรพินท์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 สิริอายุ 91 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Sopchokchai, Orapin. Female Members of Parliament, Women's Political Participation at the National Level, Women's Political Participation in Thailand, TDRI Quarterly Review, Vol. 13, No. 4, December 1998, pp. 11-20
  2. Iwanaga, Kazuki. Women in Politics in Thailand, Working Paper No. 14, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, Sweden, 2005
  3. http://web.nso.go.th/gender/status.htm
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เล่ม ๑๐๖ ตอน ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๒