อมิตดา ธรรมารักษ์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อมิตดา ธรรมารักษ์ (เดิม: หม่อมเจ้าอมิตดา สวัสดิวัตน์; 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 – 11 กันยายน พ.ศ. 2542) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค) มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระชนกชนนีสิบองค์[1] รวมทั้งเป็นพระขนิษฐาต่างมารดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ท่านหญิง
อมิตดา ธรรมารักษ์
อมิตตา ธรรมารักษ์.JPG
เกิดหม่อมเจ้าอมิตดา สวัสดิวัตน์
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2465
เสียชีวิต11 กันยายน พ.ศ. 2542 (77 ปี)
คู่สมรสสุภร ธรรมารักษ์
บุตรฐานะพร ธรรมารักษ์
บิดามารดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
หม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าอมิตดา สวัสดิวัตน์ กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับนายแพทย์ สุภร ธรรมารักษ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2499[2][3] มีธิดาหนึ่งคนคือฐานะพร ธรรมารักษ์

อมิตดา ธรรมารักษ์ สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2542 ด้วยชันษา 77 ปี

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ 4 สายพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๖/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้าอมิตตา สวัสดิวัตน์), เล่ม 73, ตอน 72 ง, 11 กันยายน พ.ศ. 2499, หน้า 2602
  3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  4. "สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ 3 สายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2561. Check date values in: |accessdate= (help)