อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2500) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทยและเป็นประธานสโมสรทีมฟุตบอลมุกดาหาร เอฟซี

ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุกดาหาร เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (63 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายกิจยง และนางอุบล ตั้งปณิธานนท์ มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรส มีบุตร 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 3 สมัย กลุ่มเรารักมุกดาหาร [1] ต่อมา พ.ศ. 2550 ลาออกมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก สังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัด (มี ส.ส. ได้ 2 คน) พ.ศ. 2554 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ อดีต ส.ส. 3 สมัยจากพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข