ห้าราชวงศ์ (อังกฤษ: Five Dynasty  ; ค.ศ. 907 - 960) เป็นราชวงศ์ที่ปกครองต่อจาก ราชวงศ์ถัง มีทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์โฮ่วเหลียง (Later Liang Dynasty ; ค.ศ. 907 - 926), ราชวงศ์โฮ่วถัง (ค.ศ. 926 - 936), ราชวงศ์โฮ่วจิ้น (ค.ศ. 936 - 947), ราชวงศ์โฮ่วฮั่น (ค.ศ. 947 - 950), ราชวงศ์โฮ่วโจว (ค.ศ. 951 - 960) ก่อนที่ ซ่งไท่จู่ ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ซ่ง จะรวบรวมแผ่นดินจนเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ

ห้าราชวงศ์
อักษรจีนตัวเต็ม
อักษรจีนตัวย่อ