หลอดเลือดดำแอนทีเรียร์ทิเบียล

ในทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ หลอดเลือดดำแอนทีเรียร์ทิเบียล (อังกฤษ: Anterior tibial vein) เป็นหลอดเลือดดำที่ลำเลียงเลือดจากพื้นที่ด้านหน้าของขา (anterior compartment of the leg) ไปยังหลอดเลือดดำขาพับ (popliteal vein) ซึ่งเกิดจากการรวมกันของหลอดเลือดดำโพสทีเรียร์ทิเบียลและหลอดเลือดดำโพสทีเรียร์ทิเบียล (posterior tibial vein)

หลอดเลือดดำแอนทีเรียร์ทิเบียล
(Anterior tibial vein)
Gray440 color.png
ภาพตัดขวางผ่านตรงกลางของขา
รายละเอียด
ออกไปยังหลอดเลือดดำขาพับ (popliteal vein)
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ทิเบียล (anterior tibial artery)
ตัวระบุ
ภาษาละตินvenae tibiales anteriores
TA98A12.3.11.031
TA25075
FMA70925
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

เช่นเดียวกับหลอดเลือดดำชั้นลึกอื่นๆ หลอดเลือดดำนี้ทอดตัวคู่กับหลอดเลือดแดงที่มีชื่อเหมือนกัน คือหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ทิเบียล (anterior tibial artery)

ภาพอื่นๆแก้ไข