หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์

หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ (ราชสกุลเดิม : กฤดากร) ประสูติ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2431[1] - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2476 เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา และเป็นพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์
หม่อมเจ้าวรรณวิลัย เพ็ญพัฒน์.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิไลย กฤดากร
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2431
สิ้นชีพิตักษัย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (45 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
พระมารดา หม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา
พระสวามี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
พระบุตร พรรณเพ็ญแข กฤดากร

ประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ ประสูติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2431 เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา มีพี่น้อง 4 องค์คือ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร หม่อมเจ้าหญิงลีลาศหงษ์ กฤดากรและหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร

หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดามรกฎ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2446 มีพระธิดา 1 องค์ คือ [2][3]

หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2476 พระชันษา 45 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474, ผู้รวบรวม. บาญชีมหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ. 2468. 167 หน้า.
  2. http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~royalty/thailand/i672.html
  3. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
  5. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (39): 1153. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451.