หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในอังกฤษ

ดูบทความ อาณาจักร และ ตำแหน่งสังฆราช ในการช่วยระบุประเภทหรือฐานะของอาณาจักร หรือ รัฐ