พระสังฆราช (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระสังฆราช อาจหมายถึง

พุทธจักร
คริสตจักร