ราชอาณาจักรซัสเซกซ์

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ซัสเซกซ์ (แก้ความกำกวม)

ราชอาณาจักรซัสเซกซ์ (อังกฤษ: Kingdom of Sussex; อังกฤษเก่า: Sūþseaxna rīce) คำว่า "ซัสเซกซ์" มาจากคำภาษาอังกฤษเก่าว่า Sūþsēaxe ที่แปลว่าแซกซันใต้ ซัสเซกซ์เป็นหนึ่งในอาณาจักรแองโกล-แซกซันเจ็ดอาณาจักรที่มีอาณาบริเวณคล้ายกับอาณาจักรเคลต์เดิมชื่ออาณาจักรเรกีนี (Regini) แต่ต่อมาเทศมณฑลซัสเซกซ์ แต่ส่วนใหญ่ของเขตการปกครองโบราณครอบคลุมบริเวณป่าที่เรียกว่าป่าอันเดรด (Forest of Andred) ราชอาณาจักรซัสเซกซ์ปกครองโดยระบบราชาธิปไตย

ราชอาณาจักรซัสเซกซ์
Sūþseaxna rīce
ราชอาณาจักร
ค.ศ. 477–ค.ศ. 825
อังกฤษราว ค.ศ. 800
เมืองหลวง ชิชิสเตอร์
เมืองใหญ่สุด ไม่ระบุ
ภาษา ภาษาอังกฤษเก่า (Ænglisc)
ศาสนา ลัทธินอกศาสนา
คริสต์ศาสนา
การปกครอง ราชาธิปไตย
พระเจ้า
 -  ค.ศ. 477-491 หรือต่อมา Ælle
 -  ราว ค.ศ. 660-665 Æðelwealh
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา ค.ศ. 477
 -  สิ้นสุด ค.ศ. 825

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข