หมวดหมู่:การขนส่ง

(เปลี่ยนทางจาก หมวดหมู่:การคมนาคม)
สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ การขนส่ง

การคมนาคม การขนส่ง หมายถึงการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องแก้ไข

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 25 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 25 หมวดหมู่