หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษ

หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษ (อังกฤษ: special amphibious reconnaissance corpsman; อักษรย่อ: SARC) เป็นหน่วยเสนารักษ์โรงพยาบาลของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งจัดเตรียมให้หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐและกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอื่น ๆ ในการจัดการการบาดเจ็บขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำของผู้ทำการรบและการดิ่งพสุธา ตามที่ปฏิบัติกันมา พวกเขาได้ติดสอยห้อยตามกองร้อยหน่วยลาดตระเวนกองกำลังเหล่านาวิกโยธินสหรัฐเพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยบัญชาการของกองกำลังเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธิน ในภารกิจลาดตระเวนพิเศษ

หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษ
ออกโดยกองทัพเรือสหรัฐ
รูปแบบเกณฑ์การจัดหมวดหมู่
อักษรย่อSARC
ความชำนาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์

ภารกิจ แก้ไข

หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษได้รับการฝึกและเชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติการพิเศษในลักษณะเดียวกับหน่วยงานของตน ได้แก่ การลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก, การลาดตระเวนค้นหา และการปฏิบัติภารกิจโดยตรง พวกเขายังสามารถทำการค้นหาใต้ท้องเรือโดยละเอียด ในระหว่างสถานะการปฏิบัติงาน ทีมจะแยกย้ายกันไปเท่า ๆ กันตลอดหมวดกองพันลาดตระเวน เหล่านาวิกโยธินสหรัฐ ซึ่งโดยปกติหนึ่งหน่วยเสนารักษ์ฯ ต่อหมวด หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษมักจะทำหน้าที่เป็นพอยต์แมน, พลแม่นปืน, ผู้ปฏิบัติการวิทยุ หรือแม้แต่หัวหน้าทีมในทีม/หมวดลาดตระเวนนาวิกโยธิน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยเสนารักษ์ฯ ได้กรีธาพลร่วมกับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองกำลังนาวิกโยธิน (MARSOC) และเลือกหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เช่น ซีลทีมซิกซ์ เนื่องจากทักษะขั้นสูงในการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ รวมถึงเวชศาสตร์ใต้น้ำ[1]

สภาพแวดล้อมที่นาวิกโยธินลาดตระเวนและเสนารักษ์ลาดตระเวนเผชิญระหว่างปฏิบัติภารกิจมักเป็นอันตราย หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษใช้ทักษะด้านการแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นสูงและวิธีปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการว่ายน้ำ, การดำน้ำสกูบาแบบเปิดและแบบปิด ตลอดจนการลอยตัวของทหารในระหว่างการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก พวกเขายังสอนและให้คำแนะนำแก่นาวิกโยธินลาดตระเวนในการป้องกันและรักษาโรคไม่ว่าจะในการรบหรือการฝึก[1]

หน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษมีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการห้องปรับความดันบรรยากาศสูง ซึ่งเชี่ยวชาญในปฏิบัติการของห้องปรับบรรยากาศสำหรับการรักษาด้วยความกดบรรยากาศสูง พวกเขายังต้องรู้กฎและฟิสิกส์ของการดำน้ำ, หลักพื้นฐานของแก๊สผสมที่เหมาะสม, ทฤษฎีและการปฏิบัติของการลดความดันบรรยากาศ ตลอดจนการใช้ตารางการหยุดเพื่อลดแรงกดดันน้ำ

  • ทำการรับรองกำลังพลที่ป่วยประจำวัน, ดูแลผู้ป่วยโดยการวินิจฉัย ตลอดจนหน้าที่ทางยุทธการ, การบริหาร และการส่งกำลังบำรุงที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการวิสัญญีพื้นฐาน, การผ่าตัดเล็ก, ห้องปฏิบัติการทางคลินิกขั้นพื้นฐาน, รังสีวิทยาพื้นฐาน ตลอดจนกระบวนการบริการสุขภาพประจำวันและฉุกเฉินอื่น ๆ ตามความจำเป็น
  • ดำเนินการตามขั้นตอนการบาดเจ็บขั้นสูงในสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูหรือการรบ ซึ่งมักจะอยู่หลังแนวข้าศึกอย่างไม่ขึ้นกับใคร
  • สอนและให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานรุ่นเยาว์ในการป้องกัน และรักษาความเจ็บป่วย รวมถึงการบาดเจ็บ
  • รับรู้ความเจ็บป่วยทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ รวมถึงการเป็นพิษจากออกซิเจนและภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง, ภาวะเมาไนโตรเจน, โรคลดความกดประเภท I และ II ตลอดจนภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดในอากาศ/แก๊ส

การคัดเลือกและการฝึก แก้ไข

ณ ค.ศ. 2016 ทหารเสนารักษ์ในโรงพยาบาลชายหรือหญิงที่ทำหน้าที่ในระดับค่าจ้างของอี-1 (รับสมัครคนในโรงพยาบาล) ถึงอี-6 (นายทหารเรือชั้นหนึ่ง) ที่รับใช้ในทุกความสามารถอาจสมัครเพื่อการเสนอตัว ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องรับใช้ต่อหน่วยนาวิกโยธินกองเรือเพื่อสมัคร ทหารเรือที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนทหารเสนารักษ์โรงพยาบาล "เอ" อาจเข้าสู่การทำงานแบบวายท่อทันทีโดยไม่ต้องรับใช้ครั้งแรกในกองทัพเรือ โดยลงทะเบียนในโครงการทหารเสนารักษ์ปฏิบัติการพิเศษ (SOCP) ซึ่งปัจจุบันจัดขึ้นที่โรงเรียนทหารเสนารักษ์โรงพยาบาล "เอ" หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมทหารเรือสำหรับวิถีทางการดำเนินชีวิตและการฝึกที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครที่สมัครโครงการหน่วยเสนารักษ์ลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกพิเศษ, นักเทคนิคการแพทย์ประดาน้ำ (DMT) การค้นหาและกู้ภัย (SAR) ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนทางเทคนิคทั่วไปของแอสแวบในปัจจุบันที่ 100 หรือสูงกว่า พวกเขายังต้องผ่านการประเมินสมรรถภาพทางกายสามครั้งล่าสุด และสามารถบรรลุคุณสมบัติการว่ายน้ำชั้นหนึ่ง รวมทั้งต้องมีการรับรองผู้บังคับบัญชาด้วย โดยไม่มีการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเป็นเวลา 12 เดือน และไม่ต้องขึ้นศาลอาญาศึกเป็นเวลา 24 เดือน ซึ่งการฝึกที่ยาวนานต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในฐานะเสนารักษ์ลาดตระเวนอย่างน้อยสามปี[1]

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 "Navy HM Hospital Corpsman: Everything You Wanted To Know". สืบค้นเมื่อ 20 August 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข