การเป็นพิษจากออกซิเจน

การเป็นพิษจากออกซิเจนเป็นผลอันตรายต่อร่างกายที่เกิดจากการหายใจเอาโมเลกุลออกซิเจนที่มีความดันย่อยสูงกว่าปกติเข้าไป แต่เดิมเคยเรียกว่าผลกระทบของพอล เบิร์ต (อังกฤษ: Paul Bert effect) ในกรณีมีผลต่อระบบประสาทกลาง และผลกระทบของลอร์เรน สมิธ (อังกฤษ: Lorrain Smith effect) ในกรณีมีผลกระทบต่อปอด ตามชื่อของนักวิจัยที่ค้นพบและอธิบายภาวะเหล่านี้ไว้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กรณีเป็นพิษร้ายแรงอาจทำให้เซลล์เสียหายและผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยผลที่เกิดมักเกิดกับระบบประสาทกลาง ปอด และตา ผู้ที่ต้องระวังภาวะนี้ได้แก่ นักดำน้ำ ผู้ที่ต้องใช้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง (โดยเฉพาะทารกเกิดก่อนกำหนด) และผู้ที่รับการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง เป็นต้น

การเป็นพิษจากออกซิเจน
(Oxygen toxicity)
Three men inside a pressure chamber. One is breathing from a mask and the other two are timing and taking notes.
In 1942–43 the UK Government carried out extensive testing for oxygen toxicity in divers. The chamber is pressurised with air to 3.7 bar. The subject in the centre is breathing 100% oxygen from a mask.[1]
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10T59.8
ICD-9987.8
MeSHD018496

อ้างอิงแก้ไข