สิบรถ หรือในรามเกียรติ์และเรียมเกร์ ประหัสตะ (อังกฤษ: Prahasta: Sanskrit: प्रहस्त) ในรามายณะ เป็นรายชื่อตัวละครในรามเกียรติ์ในศาสนาฮินดู โดยเป็นหนึ่งในโอรสของท้าวราวณะ (ท้าวทศกัณฐ์) ในรามายณะ ส่วนในรามเกียรติ์และเรียมเกร์ปรากฏชื่อมารดาคือนางสนมสิบตน และพี่น้องของเขาคือ เฆฆนาท ตริศิระ นรานตกะ - เทวานตกะ อักษยกุมารและอติกายะ[1][2]

​​สิบรถ
( ประหัสตะ )
.
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รามายณะ
รามเกียรติ์
เรียมเกร์
บิดา - มารดา ท้าวทศกัณฐ์
นางสนมสิบตน (ในรามเกียรติ์และเรียมเกร์)
พี่น้อง เฆฆนาท
บรรลัยกัลป์
นรานตกะ - เทวานตกะ
อักษยกุมาร
อติกายะ

ในรามายณะ แก้

ในรามายณะบางสำนวน ประหัสตะ เป็นหนึ่งในบุตรชายสิบคนของ ท้าวสุมาลี (Sumali) และ และนางเกตุมตี (Ketumati ) และยังมีพี่นางอีกสี่องค์ หนึ่งในนั้นคือนางไกกสี มารดาของท้าวทศกัณฐ์ โดยเป็นหัวแม่ทัพขุนศึกของนครลงกา[3]

ในรามเกียรติ์ แก้

สิบรถ เป็นโอรสท้าวทศกัณฐ์และนางสนมสิบตน[4][5][6]

อ้างอิง แก้

  1. https://www.hindutsav.com/ravana-family/
  2. https://kivabeguide.com/sons-of-ravana-in-the-epic-ramayana/
  3. Mittal, J. P. (2006). History Of Ancient India (a New Version) : From 7300 Bb To 4250 Bc (ภาษาอังกฤษ). Atlantic Publishers & Dist. ISBN 978-81-269-0615-4.
  4. https://www.baanjomyut.com/library/knowledge_of_encyclopedias/203.html
  5. https://www.dek-d.com/board/view/1665174/
  6. http://www.jd.in.th/jdinth/e_learning/media/tod_webs/tod39.html