สั่วเอ๋อถู (Songgotu.png จีน: 索額圖; 2179-2246) เป็นเสนาบดีระหว่างรัชสมัยของ จักรพรรดิคังซี ของ ราชวงศ์ชิง. เขาเป็นอาของพระมเหสีเอก, จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน แห่ง สกุลเฮ่อเซ่อหลี่, ซึ่งสิ้นพระชนม์ระหว่างมีพระประสูติกาล. เขาเป็นบุตรชายของ สั่วหนี, หนึ่งใน สี่องคมนตรี ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ช่วยยุวจักรพรรดิ จักรพรรดิคังซี บริหารราชการแผ่นดินระหว่างที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์. ในฐานะอาของจักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน, เขาเป็นพระอัยกา (ตา) ขององค์ชาย ยฺหวิ่นเหริง องค์ชายรัชทายาทระหว่างรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี. สั่วเอ๋อถูมิได้รับตำแหน่งขุนนางขั้น 1 จากบิดาของเขา สั่วหนี เพราะมารดาของเขาไม่ใช่ภรรยาเอก, เขามีสถานะต่ำกว่าพี่ชายของเขา. พี่ชายคนโต กาบูลา บิดาของจักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน, พี่ชายคนที่ 5 และ 6 ได้รับตำแหน่งขุนนางขั้น 1.

สั่วเอ๋อถูมีส่วนช่วยยุวจักรพรรดิ คังซี ในการปลด เอ๋าไป้ องคมนตรีระหว่างรัชสมัยของยุวจักรพรรดิ. จากนั้น, สั่วเอ๋อถูจึงค่อย ๆ สะสมอำนาจเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในขุนนางคนสำคัญที่สุดภายใต้จักรพรรดิคังซี. เขามีความขัดแย้งอย่างยาวนานกับ หมิงจู, อีกหนึ่งผู้นำขุนนางในราชสำนักของจักรพรรดิคังซี. เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชทูตและลงนามใน สนธิสัญญาเนอร์ชิงสค์ กับ จักรวรรดิรัสเซีย ในรัชสมัยของ ซาร์อีวานที่ 5 แห่งรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2232.

อ้างอิงแก้ไข

  • Fang, Chao-ying (1943). "Songgotu". ใน Hummel Sr., Arthur W. (ed.). Eminent Chinese of the Ch'ing Period. United States Government Printing Office.
  • Spence, Jonathan. Emperor of China: Self-Portrait of K'ang-hsi. Jonathan Cape (1974) ISBN 0-224-00940-0.