สั่วเอ๋อถู ( จีน: 索額圖; 2179-2246) เป็นเสนาบดีระหว่างรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี ของ ราชวงศ์ชิง เขาเป็นอาของพระมเหสีเอกจักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหรินแห่งสกุลเฮ่อเซ่อหลี่ ซึ่งสิ้นพระชนม์ระหว่างมีพระประสูติกาล เขาเป็นบุตรชายของสั่วหนี หนึ่งในสี่องคมนตรี ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ช่วยยุวจักรพรรดิจักรพรรดิคังซี บริหารราชการแผ่นดินระหว่างที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ ในฐานะอาของจักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน เขาเป็นพระอัยกา (ตา) ขององค์ชายยฺหวิ่นเหริง องค์ชายรัชทายาทระหว่างรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี สั่วเอ๋อถูมิได้รับตำแหน่งขุนนางขั้น 1 จาก สั่วหนี บิดาของเขาเพราะมารดาของเขาไม่ใช่ภรรยาเอก เขามีสถานะต่ำกว่ากาบูลา พี่ชายคนโตของเขา บิดาของจักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน พี่ชายคนที่ 5 และ 6 ได้รับตำแหน่งขุนนางขั้น 1

สั่วเอ๋อถูมีส่วนช่วยยุวจักรพรรดิคังซี ในการปลดเอ๋าไป้ องคมนตรีระหว่างรัชสมัยของยุวจักรพรรดิ จากนั้น สั่วเอ๋อถูจึงค่อย ๆ สะสมอำนาจเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในขุนนางคนสำคัญที่สุดภายใต้จักรพรรดิคังซี เขามีความขัดแย้งอย่างยาวนานกับหมิงจู ผู้นำขุนนางอีกคนหนึ่งในราชสำนักของจักรพรรดิคังซี เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชทูตและลงนามในสนธิสัญญาเนอร์ชิงสค์กับจักรวรรดิรัสเซีย ในรัชสมัยของซาร์อีวานที่ 5 แห่งรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2232.

อ้างอิง แก้

  • Fang, Chao-ying. "Songgotu". {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
  • Spence, Jonathan. Emperor of China: Self-Portrait of K'ang-hsi. Jonathan Cape (1974) ISBN 0-224-00940-0.