ซาร์อีวานที่ 5 แห่งรัสเซีย

พระเจ้าซาร์อีวานที่ 5 แห่งรัสเซีย (รัสเซีย: Иван V Алексеевич, 6 กันยายน พ.ศ. 2209 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2239) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 11 ในพระเจ้าซาร์อเล็กซีที่ 1 แห่งรัสเซีย พระราชสมภพเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2209 ทรงขึ้นครองราชย์แทนพระเชษฐาคือ พระเจ้าซาร์ฟิโอดอร์ที่ 3 แห่งรัสเซีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1682 ขณะพระชนม์เพียง 15 พรรษา ตลอด 14 ปีในรัชกาลทรงบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับ พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาสวรรคตเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1696 ขณะพระชนม์เพียง 29 พรรษา

ซาร์อีวานที่ 5 แห่งรัสเซีย
Ivan V by anonym (Kremlin museum).jpg
พระอิสริยยศพระเจ้าซาร์แห่งราชอาณาจักรรัสเซีย
ราชวงศ์ราชวงศ์โรมานอฟ
รัชกาล7 พฤษภาคม พ.ศ. 2225 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2239
รัชกาลก่อนซาร์ฟิโอดอร์ที่ 3
รัชกาลถัดไปซาร์ปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ6 กันยายน พ.ศ. 2209
สวรรคต8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2239
พระราชบิดาพระเจ้าซาร์อเล็กซีที่ 1 แห่งรัสเซีย
พระราชมารดามาเรีย อิลนิชนา มิโลสลาฟสกายา
พระอัครมเหสีปราสโกเวีย ซัลตีโควา