สั่วหนี (Sonin.png จีน: 索尼; 2144-12 สิงหาคม 2210) ชนชั้นสูงชาวแมนจูจาก สกุลเฮ่อเซ่อหลี่ ซึ่งรับราชการเป็นหนึ่งใน สี่องคมนตรี ของ จักรพรรดิคังซี (ค. 2204 – 2265) ระหว่างยุค ราชวงศ์ชิง (2187-2454). สกุลของเขารับใช้ กองธงเหลือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน แปดกองธง.

Sonin
索尼
Regent of the Qing Dynasty
ดำรงตำแหน่ง
1661–1667
ดำรงตำแหน่งร่วมกับEbilun, Suksaha, Oboi
กษัตริย์ Kangxi Emperor
แต่งตั้งโดย จักรพรรดินีเซี่ยวจฺวัง พระพันปีหลวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2144
เสียชีวิต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2210
ญาติ
บุตร สั่วเอ๋อถู (son)

Gabula (son)

Noble Rank 1st class Duke
Posthumous name Wenzhong 文忠

อ้างอิงแก้ไข

  • Dennerline, Jerry (2002), "The Shun-chih Reign", ใน Peterson, Willard J. (บ.ก.), Cambridge History of China, Vol. 9, Part 1: The Ch'ing Dynasty to 1800, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 73–119, ISBN 0521243343.
  • Kessler, Lawrence D. (1976), K'ang-hsi and the Consolidation of Ch'ing Rule, 1661–1684, Chicago and London: University of Chicago Press, ISBN 0226432033.
  • Oxnam, Robert B. (1975), Ruling from Horseback: Manchu Politics in the Oboi Regency, 1661–1669, Chicago and London: University of Chicago Press.
  • Spence, Jonathan D. (2002), "The K'ang-hsi Reign", ใน Peterson, Willard J. (บ.ก.), Cambridge History of China, Vol. 9, Part 1: The Ch'ing Dynasty to 1800, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 120–82, ISBN 0521243343.
  • Wang, Sizhi 王思治; Feng, Erkang 冯尔康, บ.ก. (2010), Kangxi shidian 康熙事典 ["Events of the Kangxi reign"], Beijing: Zijincheng chubanshe 紫禁城出版社 ["Forbidden City Press"], ISBN 9787513400190.