สวินกุ้ยเฟย์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สวินกุ้ยเฟย์ เป็นพระมเหสีในพระจักรพรรดิเฉียนหลง ประสูติปีใดไม่ปรากฎ ทรงเป็นชาวแมนจู ตระกูลพระนางเป็นสมาชิกกองธงน้ำเงินขอบแดงหนึ่งในแปดกองธงของราชวงศ์ชิง บิดาของพระนางเป็นอุปราชเมืองกุ้ยหลิน พระนางเข้าวังถวายองค์ในปี ค.ศ.1776 และได้รับพระยศจากพระจักรพรรดิเฉียนหลงเป็นสวินผิน และในปี ค.ศ.1794 ก็ได้รับการเลื่อนพระยศเป็นสวินเฟย์ พระนางสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.1797 เมื่อจักรพรรดิเจียชิ่งขึ้นครองราชย์จึงทรงเฉลิมพระยศพระนางขึ้นเป็นสวินกุ้ยเฟย์

สวินกุ้ยเฟย์
《心写治平》循嫔部分.jpg
คู่อภิเษกจักรพรรดิเฉียนหลง (สมรส ค.ศ. 1776–1797)
พระนามหลังสิ้น
สวินกุ้ยเฟย์
(循貴妃)
ราชวงศ์Irgen Gioro (伊爾根覺羅; โดยกำเนิด)
อ้ายซินเจว๋หลัว (โดยการอภิเษก)
ประสูติ29 ตุลาคม ค.ศ. 1758(1758-10-29)
(乾隆二十三年 九月 二十八日)
สวรรคต10 มกราคม ค.ศ. 1798 (39 ปี)
(嘉庆二年 十一月 二十四日)
พระราชวังต้องห้าม
ฝังพระศพYu Mausoleum, สุสานหลวงตะวันออกแห่งราชวงศ์ชิง