อ้ายซินเจว๋หลัว

ราชสกุลของจักรพรรดิราชวงศ์ชิง

อ้ายซินเจว๋หลัว (อักษรจีนตัวเต็ม: 愛新覺羅; อักษรจีนตัวย่อ: 爱新觉罗; พินอิน: Àixīnjuéluó แมนจู: ) เป็นราชตระกูลในราชวงศ์ชิงซึ่งมีเชื้อสายแมนจู ในภาษาแมนจู "อ้ายซิน" มีความหมายว่า "ทอง" ราชวงศ์ชิงมีปฐมกษัตริย์คือหนูเอ่อฮาชื่อ หนูเอ่อฮาชื่อแห่งตระกูลอ้ายซินเจว๋หลัวได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นมา ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นราชวงศ์ชิงในสมัยของจักรพรรดิหวงไท่จี๋ ราชวงศ์ชิงครองแผ่นดินจีนจนถึงปี พ.ศ. 2454 ก็เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ อันเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดยซุน ยัตเซ็น และใน พ.ศ. 2455 จักรพรรดิผู่อี๋ ผู้ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงและของจีนได้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงและการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจักรวรรดิจีนในที่สุด

อ้ายซินเจว๋หลัว
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์จีน
ปกครอง ราชวงศ์ชิง
 ประเทศแมนจูกัว
เชื้อชาติแมนจู
ประมุขพระองค์แรกนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันองค์ชายเหิง เจิ้น
ประมุขพระองค์สุดท้ายจักรพรรดิผู่อี๋
สถาปนาค.ศ. 1644
สิ้นสุดค.ศ. 1912
อ้ายซินเจว๋หลัว
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม愛新覺羅
อักษรจีนตัวย่อ爱新觉罗
ชื่อภาษาแมนจู
อักษรแมนจู


โดยหลังจากนู่เอ่อฮาเช่อ หรือ จักรพรรดิชิงไท่จู่ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิง ได้ทรงสถาปนาพระองค์เองขึ้นครองราชย์สมบัติก็ทรงได้ตั้งพระบรมราชสกุลของพระองค์เองขึ้นมาใหม่ พระนามว่า "อ้ายซินเจว๋หลัว" และตั้งชื่อแผ่นดินที่พระองค์ครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)

ระเบียงภาพ

แก้