อ้ายซินเจว๋หลัว

นามสกุล

อ้ายซินเจว๋หลัว (อักษรจีนตัวเต็ม: 愛新覺羅; อักษรจีนตัวย่อ: 爱新觉罗; พินอิน: àixīn juéluó แมนจู: AisinGioro.png) เป็นราชตระกูลในราชวงศ์ชิงซึ่งมีเชื้อสายแมนจู ในภาษาแมนจู "อ้ายซิน" มีความหมายว่า "ทอง" ราชวงศ์ชิงมีปฐมกษัตริย์คือหนูเอ่อฮาชื่อ หนูเอ่อฮาชื่อแห่งตระกูลอ้ายซินเจว๋หลัวได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นมา ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นราชวงศ์ชิงในสมัยของจักรพรรดิหวงไท่จี๋ ราชวงศ์ชิงครองแผ่นดินจีนจนถึงปี พ.ศ. 2454 ก็เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ อันเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดยซุน ยัตเซ็น และใน พ.ศ. 2455 จักรพรรดิผู่อี๋ ผู้ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงและของจีนได้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงและการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจักรวรรดิจีนในที่สุด

อ้ายซินเจว๋หลัว
Seal of Qing dynasty.svg
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์จีน
ปกครอง ราชวงศ์ชิง
 ประเทศแมนจูกัว
เชื้อชาติแมนจู
ประมุขพระองค์แรกนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันองค์ชายเหิง เจิ้น
ประมุขพระองค์สุดท้ายจักรพรรดิผู่อี๋
สถาปนาค.ศ. 1644
สิ้นสุดค.ศ. 1912
อ้ายซินเจว๋หลัว
ชื่อจีน
จีนตัวเต็ม 愛新覺羅
จีนตัวย่อ 爱新觉罗
ชื่อแมนจู
แมนจู AisinGioro2.svg


โดยหลังจากสมเด็จพระเจ้านู่เอ่อฮาเช่อ หรือ นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ สมเด็จพระพระเจ้าจินไท่จู่องค์ปฐมบรมมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิงได้ทรงสถาปนาพระองค์เองขึ้นครองราชย์สมบัติก็ทรงได้ตั้งพระบรมราชสกุลของพระองค์เองขึ้นมาใหม่ พระนามว่า "อ้ายซินเจว๋หลัว" และตั้งชื่อแผ่นดินที่พระองค์ครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)

การอพยพของเชื้อพระวงศ์อ้ายซินเจว๋หลัวแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2467 สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ทรงถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามโดยขุนศึก เฟิง ยู่เสียง ทำให้เชื้อพระวงศ์กว่า 100 ชีวิตที่อยู่ในพระราชวังต้องห้าม ต่างแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางมีเพียงบางส่วนที่ติดตามสมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ไป ส่วนเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ติดตามต่างก็พากันเปลี่ยนชื่อแซ่ เพื่อไม่ให้โดนจับและโดนลอบทำร้าย ซึ่งยังไม่พบหลักฐานของการอพยพเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด

เชื้อพระวงศ์หลายคนอพยพไปอยู่นอกประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ต่อมาหลังจาก ประเทศแมนจู ล่มสลายในสงครามโลกครั้งที่ 2 สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ถูกทหารรัสเซียจับองค์และส่งไปยังประเทศจีนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจน สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ถูกปล่อยตัวออกมาเป็น สามัญชน เชื้อพระวงศ์บางส่วนที่อพยพไปต่างประเทศได้กลับมาอีกครั้ง แต่บางส่วนก็ไม่กลับแต่อยู่ปักฐานในประเทศที่อพยพ บางส่วนก็ใช้แซ่ที่เปลี่ยนมานับแต่นั้นเป็นต้นมา และอยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา

ระเบียงภาพแก้ไข