อ้ายซินเจว๋หลัว

นามสกุล

อ้ายซินเจว๋หลัว (อักษรจีนตัวเต็ม: 愛新覺羅; อักษรจีนตัวย่อ: 爱新觉罗; พินอิน: Àixīnjuéluó แมนจู: AisinGioro.png) เป็นราชตระกูลในราชวงศ์ชิงซึ่งมีเชื้อสายแมนจู ในภาษาแมนจู "อ้ายซิน" มีความหมายว่า "ทอง" ราชวงศ์ชิงมีปฐมกษัตริย์คือหนูเอ่อฮาชื่อ หนูเอ่อฮาชื่อแห่งตระกูลอ้ายซินเจว๋หลัวได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นมา ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นราชวงศ์ชิงในสมัยของจักรพรรดิหวงไท่จี๋ ราชวงศ์ชิงครองแผ่นดินจีนจนถึงปี พ.ศ. 2454 ก็เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ อันเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดยซุน ยัตเซ็น และใน พ.ศ. 2455 จักรพรรดิผู่อี๋ ผู้ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงและของจีนได้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงและการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจักรวรรดิจีนในที่สุด

อ้ายซินเจว๋หลัว
Seal of Qing dynasty.svg
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์จีน
ปกครอง ราชวงศ์ชิง
 ประเทศแมนจูกัว
เชื้อชาติแมนจู
ประมุขพระองค์แรกนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันองค์ชายเหิง เจิ้น
ประมุขพระองค์สุดท้ายจักรพรรดิผู่อี๋
สถาปนาค.ศ. 1644
สิ้นสุดค.ศ. 1912
อ้ายซินเจว๋หลัว
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม愛新覺羅
อักษรจีนตัวย่อ爱新觉罗
ชื่อภาษาแมนจู
อักษรแมนจู AisinGioro2.svg


โดยหลังจากนู่เอ่อฮาเช่อ หรือ จักรพรรดิชิงไท่จู่ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิง ได้ทรงสถาปนาพระองค์เองขึ้นครองราชย์สมบัติก็ทรงได้ตั้งพระบรมราชสกุลของพระองค์เองขึ้นมาใหม่ พระนามว่า "อ้ายซินเจว๋หลัว" และตั้งชื่อแผ่นดินที่พระองค์ครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)

ระเบียงภาพแก้ไข