จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงเซี่ยน (จีน: 孝敬宪皇后อังกฤษ: Empress Xiaojingxian; ค.ศ. 1722- ค.ศ1731-) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิยงเจิ้ง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงเซี่ยน
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ก่อนหน้า สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวอี้เหริน
ถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1679
เสียชีวิต 29 กันยายน ค.ศ.1731 (พระชนมายุ 52 พรรษา)
พระราชวังกู้กง ปักกิ่ง จักรวรรดิชิง
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิยงเจิ้ง
ศาสนา พุทธศาสนา

พระราชประวัติแก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงเซี่ยน ทรงมาจากราชสกุลแมนจู สกุลอูลานารา ซึ่งตระกูลกลุ่มย่อยของราชสกุลแมนจูกลุ่ม นารา ดังนั้นพระนางจึงทรงเป็นที่รู้จักกันดีในนาม พระนางอี๋ซิวฮองเฮา พระนามเดิมส่วนพระองค์ไม่สามารถทราบได้ พระนางอูลาน่าลา ทรงอภิเษกสมรสกับ องค์ชายอิ้นเจิงพระโอรสองค์ที่4 ในจักรพรรดิคังซีในปี 1691 และหกปีต่อมาในปี ค.ศ. 1697 พระนางมีพระประสูติกาลพระโอรสพระนามว่าโต หงฮุ่ย (弘晖) ใน และในปี ค.ศ.1722 จักรพรรดิคังซี สวรรคตและองค์ชายอิ้นเจิงได้เสวยราชย์ราชสมบัติต่อมาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิยงเจิง ทรงสถาปนาพระนางอูลานารา ขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี (ฮองเฮา) และทรงสถาปนาให้ดูแลปกครองวังหลัง พระนางอี๋ซิวฮองเฮาทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1731 และพระศพถูกฝังอยู่ในสุสาน ไถ่หมิง ในสุสานราชวงศ์ชิง หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระนางแล้วจักรพรรดิ ยงเจิงฮ่องเต้ ทรงไม่ได้สถาปนาพระมเหสีพระองค์ใดขึ้นเป็น ฮองเฮา ต่อจากพระนางแต่มีพระบรมราชโองการให้ พระมเหสีเอกซีหวงกุ้ยเฟย ดูแลวังหลังต่อมา


พระโอรสแก้ไข

    • องค์ชายหงฮุ่ย (弘晖; 1697-1704) พระโอรสองค์โตของยงเจิงฮ่องเต้ ทรงได้รับการสถาปนาพระอิริยายศ เป็น เจ้าชายตวนที่1 (端亲王) โดยจักรพรรดิเฉียนหลง