รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2503) เป็นข้าราชการชาวไทย[1] อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[2]

สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดำรงตำแหน่ง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ถัดไปสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าวีระพงศ์ แพสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน

แก้

สรนิต ศิลธรรม เป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนแรก เป็นประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ[3] ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน[4] กรรมการในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ[5] กรรมการในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[6] อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[7] และอดีตรองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 2. สรนิต ศิลธรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการ อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 4. คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 5. คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 6. แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 7. ประวัติปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ลิงก์เสีย]
 8. "คณะกรรมการบริหาร สวทน. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-05-21. สืบค้นเมื่อ 2020-06-19.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-11-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๘๒, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔