เจ้าหญิงอัสตริดแห่งสวีเดน (Princess Astrid of Sweden พระนามเต็ม อัสตริด โซเฟีย โลวิซา ธือรา; 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2478) คือ สมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม อีกทั้งทรงเป็นเจ้าหญิงแห่งสวีเดนโดยกำเนิด โดยทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน โดยทรงเกี่ยวข้องเป็นพระอัยยิกาในฝ่ายพระชนกในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน เนื่องจากทรงมีศักดิ์เป็นพระญาติชั้นที่สองในเจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟแห่งสวีเดน ดยุกแห่งวาสเตอร์บ็อตเต็น และเป็นพระราชชนนีของกษัตริย์แห่งเบลเยียมสองพระองค์คือ สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง และ สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 อีกด้วย

อัสตริดแห่งสวีเดน
Crown princess Astrid 1926.jpg
พระบรมนามาภิไธยอัสตริด โซเฟีย โลวิซา ธือรา
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีอัสตริดแห่งเบลเยียม
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งชาวเบลเยียม
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา
ครองราชย์17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1934 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2478
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งเบลเยียม
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
สวรรคต29 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (29 พรรษา)
พระราชบิดาเจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์
พระราชมารดาเจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก ดัชเชสแห่งเวสเตร์เกิตลันด์
พระราชสวามีสมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม
พระราชบุตรแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม
สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม

เจ้าหญิงประสูติในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448กรุงสต็อกโฮล์ม โดยเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในเจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์ กับ เจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก ดัชเชสแห่งเวสเตร์เกิตลันด์ พระอัยกาฝ่ายพระชนกคือ สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน ส่วนพระอัยกาฝ่ายพระชนนีคือ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก เจ้าหญิงมาร์ธาแห่งสวีเดน พระภคินีทรงอภิเษกกับสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ส่วนเจ้าหญิงมาร์กาเรธา พระภคินีองค์ใหญ่ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายแอ็กเซลแห่งเดนมาร์ก พระญาติชั้นที่หนึ่งในฝ่ายพระชนนี ขณะที่พระอนุชาพระองค์เล็กคือ เจ้าชายคาร์ลแห่งสวีเดน ดยุคแห่งออสเตอเกิตลานด์ ทรงอภิเษกสมรสต่างฐานันดรศักดิ์กับหญิงสาวสามัญชน

ดัชเชสแห่งบราบันต์แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1 และ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งเบลเยียม ทรงเชิญสื่อมาที่พระราชวังในกรุงบรัสเซลส์ โดยทรงกล่าวว่า "พระราชินีและตัวข้าพเจ้า นามอัลแบรต์ มีความประสงค์จะประกาศต่อพวกท่านให้ทราบเกี่ยวกับการอภิเษกสมรสที่จะมีขึ้นระหว่างเจ้าชายเลโอโพลด์ ดยุคแห่งบราบันต์ และ เจ้าหญิงแอสตริดแห่งสวีเดน พวกเราเห็นว่าเจ้าหญิงจะนำความรื่นรมย์และความสุขมาสู่โอรสของเรา เลโอโพลด์และแอสตริดตัดสินใจะร่วมชีวิตกันโดยปราศจากแรงกดดันหรือเหตุผลทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ความรักของทั้งสองเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงท่ามกลางผู้คนที่ชอบแบบเดียวกัน" สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ซึ่งทรงความโรแมนติกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ทรงกล่าวย้ำว่า "เป็นการสมรสด้วยความรัก จงได้บอกสิ่งนี้ต่อพสกนิกรของเรา ไม่มีการจัดการอะไรทั้งสิ้น ไม่มีเรื่องของการเมืองแม้แต่เพียงเรื่องเดียวมาชักจูงการติดสันใจของโอรสเรา" เจ้าหญิงแอสตริดอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469กรุงบรัสเซลส์ กับ เจ้าชายเลโอโพลด์ ดยุคแห่งบราบันต์ ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม แล้วได้ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าฟ้าหญิงดัชเชสแห่งบราบันต์ (Her Royal Highness The Duchess of Brabant)

ชาวเบลเยียมยอมรับเจ้าหญิงแอสตริดได้อย่างรวดเร็วทันควัน พระองค์ทรงอ่อนโยน มีความเข้าอกเข้าใจ และมีมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้ง พระราชกรณียกิจทางการและสาธาณชนต่างๆ นั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เจ้าชายเลโอโพลดทรงเป็นผู้ชื่นชอบที่ตื่นตัวมากที่สุดของเจ้าหญิง ความรักที่แสดงออกจากทั้งสองพระองค์สามารถเห็นได้ชัดเจนในทุกที่ ในหลายโอกาสประชาชนจะเห็นทั้งสองพระองค์จับพระหัตถ์กัน แม้แต่ระหว่างการปฏิบัติพระราชกิจทางการสำคัญต่าง ๆ

พระราชินีแห่งเบลเยียมแก้ไข

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 1 เจ้าชายเลโอโปลด์ ดยุกแห่งบราบันต์ เสวยราชสมบัติเป็น สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม (His Majesty King Leopold III of Belgium) ส่วนเจ้าหญิงแอสตริด ดัชเชสแห่งบราบันต์ พระวรชายานั้น ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระราชินีอัสตริดแห่งเบลเยียม (Her Majesty Queen Astrid of Belgium) ทั้งสองมีพระโอรสธิดา 3 พระองค์คือ

หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 1 สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโพลด์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีอัสตริดทรงดำเนินเข้ารัฐสภาอย่างเป็นพิธีการ โดยทรงมีเจ้าหญิงโจเซฟีน-ชาร์ล็อตและเจ้าชายโบดวง พระราชโอรสและธิดาเสด็จมาด้วย สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ทรงให้สัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ ด้วยคำกล่าวว่าพระองค์ "จะอุทิศตัวเองทั้งหมดให้แก่ประเทศชาติ" ส่วนพระราชินีแอสตริดซึ่งทรงมีอารมณ์ความรู้สึกไปกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทรงร่วมเป็นสักขีพยานได้ทรงอุ้มพระโอรสองค์น้อยและมอบให้แก่ประเทศชาติด้วย แสดงให้เห็นว่ารัชกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

อุบัติเหตุทางรถยนต์แก้ไข

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2478 สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี พร้อมด้วยพระราชโอรสและธิดาได้เสด้จไปยังตำหนักฮาสลิฮอร์น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การพักผ่อนอันเงียบสงบทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงใช้เวลาส่วนมากในการเดินและปีนเขาในแถบชนบท ในวันก่อนที่จะเสด็จกลับกรุงบรัสเซลส์ กษัตริย์เลโอโปลด์และพระราชินีอัสตริดทรงตัดสินพระทัยไปอีกแห่งหนึ่งเป็นที่สุดท้าย เลโอโพลด์ทรงเป็นนักปีนเขาที่กระตือรือร้น และได้ทรงปีนเทือกเขาโดโลไมต์มาแล้วหลายครั้ง ส่วนพระราชโอรสและธิดาเสด็จกลับยังกรุงบรัสเซลส์แล้ว

ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2478 สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์และสมเด็จพระราชินีอัสตริดเสด็จออกจากตำหนักที่ประทับเพื่อไปในการปีนเขาซึ่งเป็นเหมือนคราวเคราะห์ครั้งสุดท้าย กษัตริย์เลโอโพลด์ซึ่งทรงขับรถยนต์สปอร์ตไปตามถนนที่แคบและมีลมแรงในแถบนี้ ทรงนึกถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในวันนั้น ส่วนพระราชินีอัสตริดที่ประทับนั่งมาข้าง ๆ ทรงช่วยพระสวามีมองดูเส้นทางเพื่อไปยังจุดหมาย เพียงไม่กี่นาทีก่อนถึงหมู่บ้านในเมืองเคือสนัคต์-อัม-รีกี พระองค์ทรงชี้ให้พระสวามีดูอะไรบางอย่าง ทำให้ทรงละสายตาไปทอดพระเนตรเพียงชั่วครู่ ทันใดนั้นรถยนต์พระที่นั่งก็พุ่งลงไปยังหุบเหว พระราชินีอัสตริดทรงกระเด็นออกนอกตัวรถอย่างรุนแรง ร่างไร้วิญญาณของพระองค์นอนอยู่บนสนามหญ้าใกล้กับซากรถยนต์ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าถึงเสียงตะโกนร้องว่า "อัสตริด!" ครั้งหนึ่ง เมื่อกษัตริย์เลโอโพลด์ทรงอุ้มร่างที่โชกเลือดของพระมเหสีไว้แนบพระอุระ พระราชินีได้สวรรคตไปพร้อมกับทารกที่จะเป็นพระโอรสหรือธิดาพระองค์ที่สี่ในอุบัติเหตุครั้งนี้

พระอิสริยยศแก้ไข

  • พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2469: สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงอัสตริดแห่งสวีเดน (Her Royal Highness Princess Astrid of Sweden)
  • พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2477: สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงดัชเชสแห่งบราบันต์ (Her Royal Highess The Duchess of Brabant)
  • พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2478: สมเด็จพระบรมราชินีแห่งเบลเยียม (Her Majesty The Queen of the Belgians)

อ้างอิงแก้ไข

  • Beeche, Arturo, The Snow Princess: Queen Astrid of Belgium (1905-1935), Eurohistory.