เฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งโรมาเนีย

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งโรมาเนีย (24 สิงหาคม พ.ศ. 2408 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2470) ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรโรมาเนียตั้งแต่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2457 จนกระทั่งเสด็จสวรรคต

เฟอร์ดินานด์ที่ 1
King Ferdinand of Romania.jpg
พระมหากษัตริย์โรมาเนีย
ครองราชย์10 ตุลาคม ค.ศ. 1914 – 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1927
ราชาภิเษก15 ตุลาคม ค.ศ. 1922
ก่อนหน้าคาโรลที่ 1
ถัดไปมีไฮ
คู่อภิเษกเจ้าหญิงมารีแห่งเอดินบะระ
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
เฟอร์ดินานด์ วิกเตอร์ อัลเบิร์ต เมินราด
ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน
พระราชบิดาเลโอปอลด์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโซลเลิร์น
พระราชมารดาอินฟันตาแอนโตเนียแห่งโปรตุเกส
ประสูติ24 สิงหาคม ค.ศ. 1865(1865-08-24)
ซิกมาริงเงิน, สมาพันธรัฐเยอรมัน
สวรรคต20 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 (61 ปี)
ซินาเนีย, ราชอาณาจักรโรมาเนีย
ฝังพระศพครูเทียส เด อักแนส, โรมาเนีย
ศาสนาโรมันคาทอลิก

ช่วงต้นของชีวิตแก้ไข

พระองค์ประสูติที่เมืองซิกมารินเกน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีทรงเป็นชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกทรงดำรงพระอิศริยยศเป็น เจ้าชายเฟอร์ดินานด์ วิกเตอร์ อัลเบิร์ต เมินราดแห่งโฮเฮนโซเลน-ซิกมารินเกน ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์โฮเฮนโซเลนที่เรียบง่าย พระองค์เป็นพระราชโอรสของ เจ้าชายเลโอปอลด์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโซลเลิร์น กับ อินฟันตาอันโทนีแห่งโปรตุเกส ซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระราชินีมาเรียที่ 2 แห่งโปรตุเกสกับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งโปรตุเกสซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา และทรงมีเชื้อสายของสโลวาเกียในราชวงศ์โคฮารีของชาวฮังการี เจ้าชายมีพระนามที่เรียกกันในหมู่ราชวงศ์คือ "นันโด"(Nando)

การประกาศสละสิทธิ์ในการเป็นรัชทายาทแห่งโรมาเนียของพระบิดาและเจ้าชายวิลเฮล์มแห่งโฮเฮนโซเลน-ซิกมารินเกนผู้เป็นพระเชษฐาของพระองค์ ทำให้เจ้าชายเฟอร์ดินานด์ทรงดำรงเป็นรัชทายาทแห่งโรมาเนียขณะยังทรงพระเยาว์ เพื่อสืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนียผู้เป็นพระปิตุลาของพระองค์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2431 รัฐบาลโรมาเนียไม่ต้องการการเปลี่ยนความเชื่อของพระองค์จากคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์ทอด็อกซ์เป็นโรมันคาทอลิก การอนุญาตให้พระองค์ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้แต่พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ต้องเข้ารีตนิกายอีสเติร์นออร์ทอด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกายประจำชาติโรมาเนีย

 
มกุฎราชกุมารเฟอร์ดินานด์แห่งโรมาเนีย

พระญาติของพระมารดาของเจ้าชายเฟอร์ดินานด์คือ พระเจ้าซาร์เฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งบัลแกเรียทรงขึ้นครองราชสมบัติแห่งราชอาณาจักรบัลแกเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432 และทรงได้ปฏิบัติพระองค์เป็นศัตรูกับพระญาติฝ่ายราชอาณาจักรโรมาเนีย ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านอีกที่คือ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 แห่งออสเตรีย กษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและผู้ปกครองแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโรมาเนีย พระองค์เป็นพระญาติของพระมารดาของเจ้าชายเฟอร์ดินานด์เช่นกัน

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2436 มกุฎราชกุมารเฟอร์ดินานด์ทรงอภิเษกสมรสกับพระญาติห่างๆ คือ เจ้าหญิงมารีแห่งเอดินบะระซึ่งเป็นชาวคริสต์ นิกายลูเธอรัน เป็นพระธิดาของเจ้าฟ้าชายอัลเฟรด ดยุคแห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาชาวคริสต์ นิกายอังกลิคันกับแกรนด์ดัชเชสมาเรีย อเล็กซานดรอฟนาแห่งรัสเซียชาวคริสต์ นิกายรัสเซียออร์โธด็อกซ์ เจ้าหญิงมารีและมกุฎราชกุมารเฟอร์ดินานด์เป็นพระญาติอันดับที่ 3 ของดยุคฟรานซิสแห่งแซ็กซ์-โคบูร์ก-ซาลฟิล พระมาดาและพระบิดาทางฝ่ายพระบิดาของเจ้าหญิงมารีคือ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี ทางผ่ายพระมารดาของเจ้าหญิงคือ จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 แห่งรัสเซียและจักรพรรดินีมารีเยีย อะเลคซันโดรฟนาแห่งรัสเซีย พระนางเป็นพระญาติของจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย มกุฎราชกุมารเฟอร์ดินานด์มีพระโอรส 3 พระองค์และพระธิดา 3 พระองค์ พระมเหสีของพระองค์ทรงมีเรื่องอื้อฉาวที่ว่าทรงคบชู้สู่ชายกับบาร์บู สเตอร์เบย์ อย่างไรก็ตามมกุฎราชกุมารเฟอร์ดินานด์ทรงไม่ว่าอะไรแม้ว่าพระโอรสและพระธิดาทั้ง 6 พระองค์มีบางพระองค์มิใช่พระบุตรของพระองค์จริงแต่พระองค์ก็ทรงรับเลี้ยงเป็นพระบิดาแทน

กษัตริย์แห่งโรมาเนียแก้ไข

มกุฎราชกุมารเฟอร์ดินานด์ทรงครองราชสมบัติต่อจากพระปิตุลาคือ สมเด็จพระราชาธิบดีคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนียเนื่องจากทรงไม่มีรัชทายาท ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2457 จนเมื่อสวรรคตในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2470

สงครามโลกครั้งที่ 1แก้ไข

 
พระเจ้าวิลเฮล์มและพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ (ภาพโปสเตอร์ของชาวอังกฤษ)

ถีงแม้ว่าราชวงศ์ทางเยอรมนีคือ ราชวงศ์โฮเฮนโซเลนเหมือนกับโรมาเนีย พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ทรงนำพาประเทศโรมาเนียเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงเข้าทางฝ่ายมหาอำนาจไตรภาคี (พันธมิตร) (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อิตาลี) ต่อต้านฝ่ายมหาอำนาจกลาง(เยอรมนี, ออสเตรีย-ฮังการี, จักรวรรดิออตโตมัน, บัลแกเรีย)ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2459 ดังนั้นทรงได้รับพระฉายาว่า the Loyal จากคำสาบานที่กล่าวต่อรัฐสภาโรมาเนียในปีพ.ศ. 2457 ว่า

การประกาศตนเป็นผู้ทรยศครั้งนี้ทำให้พระญาติฝ่ายเยอรมันคือ จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนีทรงลบพระนามพระองค์ออกจากการเป็นเชื้อพระวงศ์โฮเฮนโซเลน

อย่างไรก็ตามก็เกิดการเสื่อมถอยหลังจากการเข้าร่วมสู่สงคราม เมื่อแคว้นโดบรูจาและแคว้นวอลลาเซียถูกยึดครองโดยฝ่ายมหาอำนาจกลาง โรมาเนียได้ต่อสู้ในพ.ศ. 2460และได้หยุดกองทัพเยอรมันที่บุกแคว้นมอลดาเวีย เมื่อพรรคบอลเชวิคร้องขอสันติภาพในปีพ.ศ. 2461 โรมาเนียจึงล้อมรอบไปด้วยฝ่ายมหาอำนาจกลางและได้ลงนามกันในสนธิสัญญาบูคาเรสต์ พ.ศ. 2461 โรมาเนียได้เข้าฝ่ายมหาอำนาจกลาง อย่างไรก็ตามพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ปฏิเสธที่จะลงพระนามในสนธิสัญญา เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทำการบุกเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซและสามารถยึดครองบัลแกเรียได้ พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ได้ระดมพลครั้งใหม่และได้เข้าร่วมฝ่ายพันธมิตรอีกครั้ง

ผลของการพยายามของโรมาเนียในสงครามคือการรวมแคว้นเบสซาราเบีย,บูโกวินาและทรานซิลวาเนียเข้ากับราชอาณาจักรโรมาเนียในปีพ.ศ. 2461 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์จึงกลายเป็นพระประมุขของโรมาเนียในปีพ.ศ. 2461-พ.ศ. 2463 ด้วยชัยชนะของฝ่ายไตรภาคีต่อฝ่ายมหาอำนาจกลาง

หลังจากสงครามแก้ไข

การเมืองในประเทศในช่วงที่พระองค์ครองราชย์นั้นปกครองโดยพรรคเสรีนิยมโรมาเนียโดยสองพี่น้องเอียน ไอ.ซี.บราเทียนูและวินติลา บราเทียนู การได้มาซึ่งแคว้นทรานซิลวาเนียนั้นเป็นฐานคะแนนของคู่แข่งคือ พรรคเกษตรกรชาติโรมาเนีย

พระเจ้าเฟอร์ดินานด์เสด็จสวรรคตที่เมืองซินายอา ปีพ.ศ. 2470 ผู้ครองราชสมบัติต่อคือพระราชนัดดา สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย โดยมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์จำนวน 3 องค์หนึ่งในนั้นคือพระโอรสพระองค์ที่ 2 ของพระองค์คือ เจ้าชายนิโคลัสแห่งโรมาเนีย

พระโอรสและพระธิดาแก้ไข

 
จากซ้าย:พระนางมารี,เจ้าหญิงเอลิซาเบธ,พระเจ้าเฟอร์ดินานด์และเจ้าชายคาโรล
  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรสและพระโอรส-ธิดา
  สมเด็จพระราชาธิบดีคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย 189315 ตุลาคม
พ.ศ. 2436
19534 เมษายน
พ.ศ. 2496
อภิเษกสมรสครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2461
ซีซิ ลามบริโน
มีพระโอรส 1 พระองค์คือ
คาโรล ลามบริโน

อภิเษกสมรสครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2464
เจ้าหญิงเฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์ก
มีพระโอรส 1 พระองค์คือ
สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย

อภิเษกสมรสครั้งที่ 3
แม็กดา ลูเพสคู
ไม่มีพระโอรสธิดา
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งโรมาเนีย สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ 189412 ตุลาคม
พ.ศ. 2437
195614 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2499
อภิเษกสมรส ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2 แห่งกรีซ
ไม่มีพระโอรสธิดา
  เจ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย สมเด็จพระราชินีแห่งยูโกสลาเวีย 19006 มกราคม
พ.ศ. 2443
196122 มิถุนายน
พ.ศ. 2504
อภิเษกสมรส ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2465
สมเด็จพระราชาธิบดีอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งยูโกสลาเวีย
มีพระโอรส 3 พระองค์ได้แก่
สมเด็จพระราชาธิบดีปีเตอร์ที่ 2 แห่งยูโกสลาเวีย
เจ้าชายโทมิสลาฟแห่งยูโกสลาเวีย
เจ้าชายแอนดรูว์แห่งยูโกสลาเวีย
  เจ้าชายนิโคลัสแห่งโรมาเนีย 19033 สิงหาคม
พ.ศ. 2446
19789 มิถุนายน
พ.ศ. 2521
อภิเษกสมรสครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ตุลาคม/7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
โจแอนนา ดูมิทเทสคู-โดเลทติ
ไม่มีพระโอรสธิดา

อภิเษกสมรสครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
เทเรซา ลิสโบอา ฟิกกูเอรา เดอ เมโล
ไม่มีพระโอรสธิดา
  เจ้าหญิงอีเลียนาแห่งโรมาเนีย อาร์คดัสเชสแห่งออสเตรีย 19095 มกราคม
พ.ศ. 2452
199121 มกราคม
พ.ศ. 2534
อภิเษกสมรสครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2474
อาร์คดยุคแอนตันแห่งออสเตรีย เจ้าชายแห่งทัสคานี
มีพระโอรสธิดา 6 พระองค์ได้แก่
อาร์คดยุคสเตฟานแห่งออสเตรีย
อาร์คดัสเชสมาเรีย อีเลียนาแห่งออสเตรีย
อาร์คดัสเชสอเล็กซานดราแห่งออสเตรีย
อาร์คดยุคโดมินิคแห่งออสเตรีย
อาร์คดัสเชสมาเรีย แม็กเดเลนาแห่งออสเตรีย
อาร์คดัสเชสเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย

อภิเษกสมรสครั้งที่ 2
สเตฟาน นิโคลัส อิสซาเรสคู
ไม่มีโอรสธิดา
  เจ้าชายเมอร์เซียแห่งโรมาเนีย 19133 มกราคม
พ.ศ. 2456
19162 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2459
สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

อ้างอิงแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Ferdinand I of Romania