สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ (ประสูติ 21 มกราคม พ.ศ. 2372 - สวรรคต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450) เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2415 ทรงสละราชสมบัติจากการเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนเมื่อวันเดียวกันกับการเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 รวมพระชนมพรรษาได้ 78 ปี ทรงดำรงตำแหน่งตามฐานันดรดังนี้

  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายดยุกแห่งออสเตอร์กอตแลนด์
  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
King Oscar II of Sweden in uniform.png
พระบรมนามาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ออสการ์ เฟรเดอริค
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ฐานันดรพระมหากษัตริย์
ราชวงศ์ราชวงศ์แบร์นาด็อต
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ21 มกราคม พ.ศ. 2372
พระราชวังสต็อกโฮล์ม กรุงสต็อกโฮล์ม
สวรรคต8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (78 ปี)
พระราชวังสต็อกโฮล์ม กรุงสต็อกโฮล์ม
พระราชบิดาพระเจ้าออสการ์ที่ 1 แห่งสวีเดน
พระราชมารดาโจเซฟินแห่งลิวช์เทนเบิร์ก
พระอัครมเหสีโซเฟียแห่งนัสเซา
พระบุตร4 พระองค์
ลายพระอภิไธย

พระโอรสพระธิดาแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนและนอร์เวย์มีพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสิ้น 4 พระองค์ดังต่อไปนี้

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน ถัดไป
พระเจ้าคาร์ลที่ 15    
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
(18 กันยายน พ.ศ. 2415 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493)
  สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์