เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ (ประสูติ 21 มกราคม พ.ศ. 2372 - สวรรคต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450) เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2415 ทรงสละราชสมบัติจากการเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนเมื่อวันเดียวกันกับการเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 รวมพระชนมายุได้ 78 ปี ทรงดำรงตำแหน่งตามฐานันดรดังนี้

  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายดยุคแห่งออสเตอร์กอตแลนด์
  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
King Oscar II of Sweden in uniform.png

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ออสการ์ เฟรเดอริค
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ฐานันดรศักดิ์ พระมหากษัตริย์
ราชวงศ์ ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 21 มกราคม พ.ศ. 2372
พระราชวังสต็อกโฮล์ม กรุงสต็อกโฮล์ม
สวรรคต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (78 ปี)
พระราชวังสต็อกโฮล์ม กรุงสต็อกโฮล์ม
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 1 แห่งสวีเดน
พระราชมารดา โจเซฟินแห่งลิวช์เทนเบิร์ก
พระอัครมเหสี เจ้าหญิงโซเฟียแห่งนอสเซา
พระบุตร 4 พระองค์
ลายพระอภิไธย

พระโอรสพระธิดาแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนและนอร์เวย์มีพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสิ้น 4 พระองค์ดังต่อไปนี้

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 15    
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
(18 กันยายน พ.ศ. 2415 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493)
  สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์