สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี

สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (อังกฤษ: Korea Advanced Institute of Science & Technology, KAIST) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเมืองวิทยาศาสตร์ Daedeok ในเมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้

สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี
KAIST logo.svg
สถาปนา16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
ประธานซอ นัมโพ
จำนวนอาจารย์526 คน [1] (กันยายน พ.ศ. 2552)
จำนวนเจ้าหน้าที่322 คน [1] (มกราคม พ.ศ. 2551)
จำนวนผู้ศึกษา8,929 คน [1] (กันยายน พ.ศ. 2552)
จำนวน ป.ตรี3,839 คน [1] (กันยายน พ.ศ. 2552)
จำนวนบัณฑิตศึกษา2,213 คน [1] (กันยายน พ.ศ. 2552)
จำนวน ป.เอก2,877 คน [1] (กันยายน พ.ศ. 2552)
ที่ตั้งเมืองแทจอน, ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้
ประเทศประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้
วิทยาเขตเขตเมือง
1,432,882m² (วิทยาเขต Daedeok )[1]
413,346 m² (วิทยาเขตโซล)
เครือข่ายAEARU, LAOTSE, AOTULE
เว็บไซต์kaist.edu
สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี
ฮันกึล한국과학기술원 (ชื่อเต็มเก่าปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) / 카이스트
ฮันจา韓國科學技術院 / 카이스트
RRHanguk Gwahak Gisurwon / Kaiseuteu
MRHan'guk Kwahak Kisurwŏn / Kaisŭt'ŭ

ก่อตั้งใน ค.ศ. 1981 โดยการรวม สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์เกาหลี (Korea Advanced Institute of Science, KAIS) กับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Institute of Science and Technology, KIST) ปัจจุบันมีนักศึกษา 7,000 คน และอาจารย์ 800 คน

KAIST เป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวที่ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนที่จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของสถาบันคือผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่น ชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปยอมรับว่า KAIST เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศ และรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์จากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เข้าเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอ

จากการประเมินโดย Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกาที่บริการรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์: “KAIST, มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลี, ได้รับการพิจารณาว่าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10% แรกของสหรัฐอเมริกา” (จาก “KAIST Facts,” 2002)

สถาบันเป็นสมาชิก LAOTSE เครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปและเอเชีย

อันดับสถาบันแก้ไข

อันดับมหาวิทยาลัย
อันดับในประเทศ(อันดับนานาชาติ)
สถาบันที่จัด อันดับ
QS WORLD (2019) 2(40)

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของคอกโครัลลีไซมอนส์ประจำปี 2019 ได้จัดลำดับให้สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลีอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก อันดับที่ 10 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 2 ของประเทศเกาหลีใต้[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 "KAIST General Information". KAIST Official Website. KAIST. สืบค้นเมื่อ January 22, 2008.
  2. http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข