ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ[2]ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 12[3]เป็น กรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร[4] อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าอนันตพร กาญจนรัตน์
ถัดไปสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ประธานกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 เมษายน 2565[1]
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้ากฤษณ์ อิ่มแสง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (70 ปี)

ประวัติ

แก้

ศิริ จิระพงษ์พันธ์ หรือที่รู้จักกันในนาม ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2497 จบการศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Professional of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน

แก้

ดร.ศิริ หลังจบการศึกษาเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2523

ต่อมาเป็นอดีต กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ปาริชาติ (1992) จำกัด , กรรมการบริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด , กรรมการบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด, กรรมการบริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำกัด ,กรรมการบริษัท บีเอ็มที กลัยคอล จำกัด ,กรรมการบริษัท โพลีเมอร์ แพคเกจจิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ,กรรมการบริษัท วัน เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กรรมการบริษัท สุทศมิตร จำกัด อดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อดีตผู้จัดการฝ่ายวางแผนและประสานงานของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด อดีตรองผู้จัดการอาวุโส ด้านกิจการวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ

ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและประสานงานของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด เขาเป็นผู้บังคับบัญชา ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ในขณะที่ ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ย้ายมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ ตามคำชวนของ ชาตรี โสภณพนิช ไพรินทร์ ชูโชติถาวร สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ย้ายมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพด้วย โดยนาย ชาตรี โสภณพนิช ให้ นาย ชาติศิริ โสภณพนิช เป็นหัวหน้างาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ไออาร์พีซีตั้ง ศิริ จิระพงษ์พันธ์เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ มีผล 5 เมษายน 2565
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  3. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงาน
  4. กรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ถัดไป
อนันตพร กาญจนรัตน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์