วิเศษ จูภิบาล

นายวิเศษ จูภิบาล ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ ซี แอล​ จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

วิเศษ จูภิบาล
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
ถัดไป ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (75 ปี)
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
คู่สมรส นางสุปาณี จูภิบาล
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายวิเศษ จูภิบาล เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของนายเอ่งเซียก กับนางสุ่ยจิ้น จูภิบาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 และระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2512 เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร ปรอ. จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 8 [1]

การทำงานแก้ไข

นายวิเศษ จูภิบาล เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 และเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้เข้ามาทำงานการเมือง โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช) และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548[2] จนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข