วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ

วัดโพธิ์เก้าต้น สร้างในสมัยอยุธยามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระอาจารย์ธรรมโชติ พระผู้เรืองวิชาอาคมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านบางระจัน จนทำให้ชาวบางระจันสามารถยืนหยัดต่อสู้กับพม่าจนได้ชัยชนะนับครั้งไม่ถ้วน พ.ศ. 2308 พระอาจารย์ธรรมโชติ แห่งวัดโพธิ์เก้าต้น เดิมชื่อ วัดสระไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ แก้

อยู่ในวัดโพธิ์เก้าต้น ภายในวิหารมี ดอกจันทน์ วงดอกจันทน์ ลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่า ดอกจันทน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

วงดอกจันทน์ แก้

หมายถึง ขุมนิธิ เป็นสัญลักษณ์แห่งมงคล ดอกไม้จันทน์เรียงกันถึง 3 ดอกบนแผ่นอิฐเดียวกันเป็นเครื่องหมายถึงพระรัตนตรัย หรือ ไตรสรณาคมณ์ หมายถึง แก้ว 3 ประการในคติทางพุทธศาสนา ตรงกับความหมายของคำว่า รัตนตรัย เป็นเนื้อนาบุญของโลก การที่ได้พบพระรัตนตรัยก็เท่ากับเป็นบุญ ลาภอันประเสริฐ

ลายประจำยาม แก้

ลายประจำยามซึ่งตรงกลางแบ่งตัวลายเป็นรูปประจำยาม และล้อมด้วยสี่เหลี่ยมอยู่ภายนอก มีความหมายของประจำยาม คือ เป็นลักษณะของแผ่นยันต์ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ทั่วไป ลายประจำยามเป็นลายไทย พื้นฐานเป็นลายที่ใช้สำหรับการออกลาย ผูกลาย (ประดิษฐ์ลาย) สำหรับลายอื่น ๆ ต่อไป เช่น ลายรักร้อย ลายหน้ากระดาน ลายประจำยามก้านแย่ง และลายราชวัตร เป็นต้น

อ้างอิง แก้