วิกิพีเดีย:สภาโต๊ะกลม

Denmark crown.jpg   โครงการวิกิพระมหากษัตริย์   Denmark crown.jpg
โครงการ
สมาชิก
สถานีย่อย
บทความที่ต้องการ
บทความใหม่ล่าสุด
การประเมิน
คู่มือในการเขียน
การทับศัพท์พระนาม
สภาโต๊ะกลม
บทความพระมหากษัตริย์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 29 29
บทความคุณภาพ คุณภาพ 9 9
ดี 98 98
พอใช้ 259 259
โครง 1599 1599
รายชื่อ 155 155
จัดระดับแล้ว 2149 2149
ยังไม่ได้จัดระดับ 1815 1815
ทั้งหมด 3964 3964

● {{สถานีย่อยพระมหากษัตริย์}}
● {{บทความพระมหากษัตริย์}} (ติดหน้าพูดคุย)
● {{โครงพระมหากษัตริย์}} (สำหรับเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์)
● {{User WikiRoyal}} (หน้าผู้ใช้)
สภาโต๊ะกลม

ยินดีต้อนรับสู่ สภาโต๊ะกลม

สภาโต๊ะกลม คือสภาสำหรับปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้องกับบทความพระมหากษัตริย์ อันได้แก่ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และบทความเกี่ยวกับด้านราชาธิปไตยอื่นๆ,หมวดหมู่และแม่แบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนทั้งที่เป็นสมาชิกโครงการหรือไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ตั้งหัวข้อใหม่ที่นี่

(สภาโต๊ะกลมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์)

พระเจ้าหรือสมเด็จพระเจ้าแก้ไข

อยากจะขอให้ทุก ๆ ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นว่า บทความที่เป็นอดีตพระมหากษัตริย์ควรจะเป็น พระเจ้า หรือ สมเด็จพระเจ้า ดีครับ เพราะผมเห็นว่าหลายบทความใช้พระเจ้าหลายบทความยังใช้สมเด็จพระเจ้า ขนาดในวิกิพีเดีย:หลักการตั้งชื่อก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด รบกวนผู้รู้ทุกท่านร่วมอภิปรายด้วยครับ ถ้าหากมีเหตุผลหรือที่อ้างอิงถึงการใช้ ก็รบกวนนำมาอ้างอิงด้วยนะครับ --เอ็ดมัน ^____^ (พูดคุย) 20:57, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT)

ถ้ายึดตามคำนำหน้าพระนามของกษัตริย์ น่าจะเป็น สมเด็จพระเจ้า ครับ (ตามที่อ้างถึง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาจัดทำหนังสือ "ราชาศัพท์" ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. (๒๕๔๕). ราชาศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ISBN 9749545508. หน้า ๘-๑๐.) ครับ เว้นแต่พระนามเฉพาะบางพระองค์ อย่างไรก็ตาม อาจรอความเห็นจากสมาชิกท่านอื่น ๆ อีกทีครับ --B20180 (พูดคุย) 21:21, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT)
ผมว่าน่าจะใช้ "สมเด็จพระเจ้า" นะครับ เพราะว่าคำว่า "พระเจ้า" มันดูเหมือนในเชิงทางศาสนามากกว่านะครับ ในขณะที่สมเด็จพระเจ้า มีคำว่า "สมเด็จ" ด้วยซึ่งเป็นคำราชาศัพท์ ตัวอย่างอื่นก็เช่น สมเด็จพระราชาธิบดี , สมเด็จพระราชินี เป็นต้น --ชลธิศ เข้มแข็ง (พูดคุย) 21:55, 16 พฤษภาคม 2556 (ICT)
ถ้างั้นก็สรุปว่าควรใช้ สมเด็จพระเจ้า นะครับ ขอขอบคุณที่มาร่วมอภิปรายครับ --เอ็ดมัน ^____^ (พูดคุย) 18:10, 22 พฤษภาคม 2556 (ICT)
  1. มีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันครับ
    1. ถ้าปรากฏว่า แหล่งอ้างอิง ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่อนิยม ฯลฯ ไม่มี "สมเด็จ" แล้ว ยังจะต้องใส่ "สมเด็จ" หรือไม่ (เช่น พระเจ้าอโศก พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอชาตศัตรู ฯลฯ)
    2. ถ้าไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงว่าอย่างไร จะต้องใส่ "สมเด็จ" หรือไม่ (เช่น Queen Inhyeon ควรใช้แบบไหน (ก) พระราชินีอินฮย็อน, (ข) สมเด็จพระราชินีอินฮย็อน, (ค) พระนางอินฮย็อน; Emperor Kangxi ควรใช้แบบไหน (1) จักรพรรดิคังซี, (2) สมเด็จพระจักรพรรดิคังซี เป็นต้น)
  2. ขอบคุณครับ
--Aristitleism (พูดคุย) 19:07, 22 พฤษภาคม 2556 (ICT)

สงสัยเรื่องพระนามพระมหากษัตริย์พม่ามานานแล้วเช่นกันครับ --Horus | พูดคุย 19:22, 22 พฤษภาคม 2556 (ICT)

ถ้าหากปรากฏพระนามอย่างเป็นทางการ ว่าใช้ พระเจ้า ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ส่วนพระราชินีกับจักรพรรดิ ยังไม่ตัดสินในส่วนนี้ เรื่องพระมหากษัตริย์พม่าก็ควรใช้พระเจ้านะครับ นอกจากนี้ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเล็ก ๆ เช่น อูเวีย (วาลลิสและฟุตูนา) โบราโบรา ราอีตาเออา (หมู่เกาะวินด์เวิร์ด) บูกันดา โตโร (ยูกันดา) ก็น่าจะใช้พระเจ้าเช่นกัน บทความที่ควรเปลี่ยนชื่อคือพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นอดีตประมุขแห่งรัฐเช่น พระมหากษัตริย์อังกฤษ พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส พระมหากษัตริย์อิตาลีนะครับ --เอ็ดมัน ^____^ (พูดคุย) 21:00, 22 พฤษภาคม 2556 (ICT)
ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นครับ เหมือนจะเคยถกเถียงกันไปแล้วเรื่องพระมหากษัตริย์อังกฤษ แต่ใช้ว่าอะไรนั้นจำไม่ได้ --Horus | พูดคุย 21:05, 22 พฤษภาคม 2556 (ICT)