วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/บทความวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้น
 1. มีนิสิตประมาณ 120 คน จะใช้วิกิพีเดียเพื่อเขียนบทความเกี่ยวกับอัลกอริทึม กำหนดส่งสิ้นเดือนกันยายน
 2. หนึ่งในอาจารย์ผู้มอบหมายยินดีคุยกับชุมชนวิกิพีเดีย และยินดีเป็นสื่อกลางกำชับนิสิตให้ปฏิบัติตามกติกามารยาทของวิกิพีเดียภาษาไทย
ข้อตกลงร่วมกัน
 1. ต่อไปนี้นิสิตจะเขียนในกระบะทรายส่วนตัวก่อน เช่น ผู้ใช้:taweetham/กระบะทราย (จำนวนนิสิตมากกว่าอาสาสมัครที่สนใจหลายเท่าตัว เขียนลงมาในเนมสเปซหลักทีเดียวจะส่งผลกระทบกับวิกิพีเดียภาษาไทยในปัจจุบันเกินไป)
 2. เมื่อนิสิตพัฒนาบทความได้ดีพอ นิสิตพิจารณาเองว่าจะย้ายบทความเข้าเนมสเปซหลักหรือไม่ - เป็นไปโดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ
 3. หากย้ายเข้าเนมสเปซหลักแล้ว ขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามปกติ ถูกลบ รวม ย้าย แก้ไขได้ตามปกติ
 4. ถือว่านิสิตเป็นประหนึ่งอาสาสมัครหน้าใหม่ของวิกิพีเดียภาษาไทย มีสิทธิเช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป (และถูกคาดหมายว่าจะเคารพกฎกติกาเช่นเดียวกับผู้อื่นด้วย)
  • ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ การอภิปรายทุกอย่างมุ่งไปที่ตัวบทความ ไม่โจมตีบุคคล
  • หากผิดกติกาซ้ำซ้อน/ก่อกวน อาจถูกระงับการใช้งาน WP:BLOCK
 5. หากมีปัญหาเกี่ยวกับบทความ ใช้หน้าอภิปรายเป็นกรณีไป แต่สำหรับปัญหาที่พบบ่อย อาจทำเป็นเป็น FAQ รวมกันไว้ที่หน้านี้
ลิงก์เป็นมีประโยชน์สำหรับนิสิต
 1. เข้าใจวิกิพีเดียหรือยัง ? WP:5P
 2. ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ? WP:AGF, WP:CIVIL, WP:SIG
 3. ทดลองเขียน ? WP:SAND
 4. การตั้งชื่อบทความ ? WP:NAME
 5. วิธีการทับศัพท์ ? การเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ, ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
 6. รูปแบบการเขียน ? WP:MOS
 7. อ้างอิง ? WP:REF
 8. ใส่ภาพจากไหนดี ? WP:IUP
 9. จัดหมวดหมู่ ? วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่
 10. ของที่ไม่ควรใส่/ต้องนำออกจากบทความก่อนย้ายลงเนมสเปซหลัก ?
  • WP:NOT (อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย)
  • WP:NPOV (ความเห็นของผู้เขียน มุมมองด้านเดียว)
  • WP:C (เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์)
  • หากไม่เป็นสารานุกรม แต่มีลักษณะเป็นตำรา ให้ย้ายไปวิกิตำราได้ (ถ้าไม่ไหวจริงๆ ไม่ต้องย้ายนะครับ วิกิตำราขาดบุคลากรเก็บกวาด)
 11. วิกิพีเดีย:โครงการสถานศึกษาวิกิพีเดีย

--taweethaも 13:10, 12 กันยายน 2554 (ICT)

ยินดีต้อนรับนิสิตทุกท่านสู่วิกิพีเดียภาษาไทยแก้ไข

เชิญนิสิตลงชื่อและระบุบทความที่เขียนในหน้านี้

ลงชื่อของท่านที่นี่แก้ไข

 • คลิกไอคอนลายเซ็น:   เพื่อเติม --~~~~ จะกลายเป็นชื่อผู้ใช้และวันเวลาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง --taweethaも 13:31, 12 กันยายน 2554 (ICT)
 1. --Thiti Watanasrimongkol 15:14, 12 กันยายน 2554 (ICT)
 2. --Longman 694 18:34, 12 กันยายน 2554 (ICT)
 3. --Pattara.S 18:50, 12 กันยายน 2554 (ICT)
 4. --Ramzpat 23:59, 12 กันยายน 2554 (ICT)
 5. --Protoad56 09:15, 13 กันยายน 2554 (ICT)
 6. --djnoly 19:40, 17 กันยายน 2554 (ICT)

ใส่ชื่อบทความที่เขียนที่นี่แก้ไข

 • (ตัวอย่าง) ผมเขียนบทความ สารชูรส (ย้ายลงเนมสเปซหลักแล้ว) แปลจาก en:Flavour enhancer --taweethaも
  • (ตัวอย่าง)   ความเห็น ยังมีหลายส่วนที่ยังไม่ได้ทับศัพท์เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย แต่ก็พออ่านเข้าใจได้ -- ก. 13:36, 12 กันยายน 2554 (ICT)
  • (ตัวอย่าง)   ความเห็น น่าจะมีอ้างอิงหรือ แหล่งข้อมูลอื่นเป็นภาษาไทยบ้าง ข. 13:36, 12 กันยายน 2554 (ICT)
  • (ตัวอย่าง)   ความเห็น บทความนี้น่าจะไปรวมกับ MSG หรือเปล่า ? ค. 13:36, 12 กันยายน 2554 (ICT)
   • (ตัวอย่าง)   ความเห็น MSG เป็น subset ของสารชูรส (หรือผงชูรส) ครับ ความเข้าใจที่ว่าผงชูรสคือ MSG เท่านั้นเป็นความเข้าใจของคนทั่วไปที่ผิด --taweethaも 13:36, 12 กันยายน 2554 (ICT)
 1. ขั้นตอนวิธี A* --Thiti Watanasrimongkol 15:18, 12 กันยายน 2554 (ICT)
    ความเห็น จริง ๆ จะช่วยดูให้ทุกบทความครับ แต่ผมขอยืดบทความนี้เพื่อปรับปรุงเป็น Example สำหรับให้นิสิตท่านอื่นได้ดูรูปแบบการเขียนและการใช้คำครับ --∫G′(∞)dx 22:18, 12 กันยายน 2554 (ICT)
    ความเห็น ในบทความ มีใช้ "เอ*" กับ "A*" ผสมกันไปเล็กน้อย น่าจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับ (ในบริบทเดียวกัน) --Aristitleism 23:42, 12 กันยายน 2554 (ICT)
    ความเห็น ในบทความ อ่าน "A*" ตามภาษาอังกฤษว่า "เอสตาร์" แต่ผมไม่แน่ใจว่า ในภาษาไทยควรเรียกว่า "เอดอกจัน" หรือเปล่า เพราะ เครื่องหมาย "*" (ในภาษาอังกฤษเรียก star, asterisk, splat ฯลฯ) ในภาษาไทยเรียก "ดอกจัน" --Aristitleism 23:48, 12 กันยายน 2554 (ICT)
  • ผมว่าใช้ศัพท์ A* ทับไปดีที่สุดแล้วนะครับ น่าจะเข้าใจดีที่สุดสำหรับผู้อ่าน สำหรับผู้ที่มาหาข้อมูลจริงๆส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจในคำว่า A* (เอสตาร์) มากกว่าครับ --Ramzpat 00:03, 13 กันยายน 2554 (ICT)
  • อ้อ อันนั้นผมหมายถึงคำอ่านที่มีระบุไว้ในบทความครับ ส่วนชื่อบทความใช้ว่า "A*" อยู่แล้วครับ (และผมเห็นว่า ในบทความ ควรเลือกใช้ระหว่าง "A*" กะ "เอ*" อย่างใดอย่างหนึ่งให้ตลอด เมื่ออยู่ในบริบทเดียวกันครับ เพราะเวลานี้ ในบทความมีใช้สลับกันอยู่เล็กน้อยครับ) --Aristitleism 00:08, 13 กันยายน 2554 (ICT)
  • ใช้ทับศัพท์ A* ดีที่สุดแล้วครับ เพราะว่า "*" เป็น นิพจน์ปรกติ(Regular Expression) ซึ่งหมายถึงว่าด้านหลัง A จะมี A กี่ตัวก็ได้ ซึ่งตรงกับความหมายที่ผู้คิดค้นต้องการ--Thiti Watanasrimongkol 00:51, 13 กันยายน 2554 (ICT)
    ความเห็น ผมแนะนำให้ใช้ "เอสตาร์" ครับ เป็นชื่อที่เรียกกันตามปกติ นอกจากนี้ยังมี บีสตาร์ ดีสตาร์ อีกด้วย (ยกเว้นเดอะสตาร์) เพราะ "สตาร์" มาจากชื่อเครื่องหมายคลีนสตาร์ (Kleene star) ไม่ใช่ดอกจันทั่วไป ไม่ต้องห่วงว่าจะค้นหาไม่เจอ เพราะชื่ออื่น ๆ ก็โยงมาหน้าเดียวกันอยู่แล้ว--octahedron80 17:03, 13 กันยายน 2554 (ICT)
 2. ขั้นตอนวิธีของดีนิซ --Longman 694 18:36, 12 กันยายน 2554 (ICT)
    ความเห็น ดีนิซ หรือ ดีนิก ครับ ? - เจ้าของใช้ชื่อภาษารัสเซีย แต่ตัวเป็นยิว ถ้าภาษาอังกฤษ​สะกดด้วย c ผมคิดว่าควรลงด้วย ก (การถอดเสียงภาษาอังกฤษ) ยกเว้นจะมีเหตุผลตามภาษาอื่นครับ (ในบทความต้นฉบับเขียนว่า Dinic's algorithm by Dinitz) --taweethaも 21:10, 13 กันยายน 2554 (ICT)
    ความเห็น เจ้าของใช้ชื่อภาษารัสเซีย ผมจึงทับศัพท์ด้วยภาษารัสเซีย ซึ่งเป็นตัว ц ไม่เกี่ยวกับตัว c --octahedron80 11:52, 15 กันยายน 2554 (ICT)
 3. เกรแฮมสแกน --djnoly 01:02, 18 กันยายน 2554 (ICT)
 4. การค้นปริภูมิสถานะแบบSSS*_(ขั้นตอนวิธี) แปลจากen:SSS* ตอนนี้ยังไม่อยากย้ายลงเนมสเปซหลักครับเพราะกลัวเรื่องการใช้ภาษาบางจุดอยู่ เลยอยากมาขอคำแนะนำครับ --Ramzpat 01:13, 19 กันยายน 2554 (ICT)

FAQ ข้อข้องใจของท่าน เรามีคำตอบแก้ไข

มีข้อสงสัย หาคำตอบได้ตรงนี้

เกี่ยวกับภาพ ?แก้ไข

Q. อยากทราบว่า หากไม่พบภาพที่ต้องการบนวิกิพีเดียภาษาไทย และ วิกิมีเดียคอมมอนส์ แต่พบภาพที่ต้องการบนวิกิพีเดียอังกฤษ สามารถนำภาพนั้นมาใช้ได้หรือไม่ครับ ? สามารถอัปโหลดภาพนั้นขึ้นไปบนวิกิมีเดียคอมมอนส์ได้หรือไม่ ? --djnoly 19:51, 17 กันยายน 2554 (ICT)

 1. ถ้าเป็นภาพเสรี ที่สอดคล้องกับวิกิมีเดียคอมมอนส์ (เช่น CC-BY-SA 3.0 ) สามารถอัปโหลดขึ้นวิกิมีเดียคอมมอนส์ได้
 2. ถ้าเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ประเภทอื่น ต้องอัปโหลดไว้ในวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยเงื่อนไขการใช้งานอย่างชอบธรรม (WP:FAIR) ซึ่งอาจถูกลบออกได้ หากใช้งานไม่สมเหตุผล

--taweethaも 19:58, 17 กันยายน 2554 (ICT)

ควรเขียนที่ไหน ?แก้ไข

Q. จะเขียนที่หน้าทดลองเขียนหรือหน้าส่วนตัวดี ?

 1. ถ้าไม่ได้เขียนเนื้อหาสาระ แค่ฝึกการจัดรูปแบบให้เขียนที่ วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน อาจมีหลายคนใช้ร่วมกัน และล้างข้อมูลอยู่บ่อยๆ
 2. หากเริ่มร่างบทความเป็นจริงเป็นจังแล้ว ให้สร้างหน้าย่อยในหน้าผู้ใช้ของตัวเอง เช่น user:Taweetham/Sandbox เพื่อเขียนบทความโดยตรง

--taweethaも 10:40, 17 กันยายน 2554 (ICT)

ลบหรือย้าย ?แก้ไข

Q. อยากทราบครับว่า ถ้าหากผมสร้าง Page ขึ้นมาใน User ผมเช่น user:Ramzpat/Sandbox แล้วผมเห็นว่ามันควรจะเปลี่ยนชื่อ Page เลยอยากลบน่ะครับ (เท่าที่หาดู มันจะเป็นประมาณการแจ้งลบมากกว่า) --Ramzpat 20:02, 13 กันยายน 2554 (ICT)

มีสองวิธี

 1. ย้ายโดยกดเปลี่ยชื่อด้านบน จะสร้างหน้าเปลี่ยนทางโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจแจ้งลบได้ถ้าต้องการ จะมีประวัติการแก้ไขติดไปด้วยครับ การย้ายหน้าจะทำได้ ประมาณ 3 วันหลังจากการแก้ไขครั้งแรก (เมื่อได้สถานะเป็น autoconfirmed user)
 2. หากต้องการสร้างใหม่และลบ ก็ทำได้เช่นกัน สร้างหน้าใหม่คงทราบวิธีแล้ว ส่วนการลบ ให้แจ้งลบด้วย {{ลบ|ผู้ใช้แจ้งลบหน้าส่วนตัว (กระบะทราย)}}

ถ้าหน้านั้นมีประวัติการแก้ไข (เช่น ใช้เวลาร่างนาน หรือมีผู้อื่นร่วมแก้ไข) แนะนำให้ใช้วิธีย้าย แต่ถ้าไม่ต้องการเก็บประวัติหน้านั้นไว้ แนะนำให้สร้างหน้าใหม่และลบของเดิม --taweethaも 20:32, 13 กันยายน 2554 (ICT)

ย้ายหน้าไม่ได้ ?แก้ไข

Q. ทำไมถึงย้าย (เปลี่ยนชื่อ) หน้าในวิกิพีเดียไม่ได้

 1. หน้าดังกล่าวอาจถูกล็อก
 2. ท่านเป็นสมาชิกใหม่ ยังไม่มีการแก้ไข/อายุสมาชิกเพียงพอ (เช็คดูว่าท่านได้สถานะ autoconfirmed หรือยัง)
 3. ท่านย้ายหน้าผู้ใช้หลักไปเป็นบทความ (วิธีการที่ถูกต้องคือเขียนหน้าย่อยในหน้าผู้ใช้ แล้วย้ายหน้าดังกล่าวไปเป็นบทความได้)

หากยังย้ายไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบที่ WP:AN เพื่อดำเนินการ (อาจใช้เวลาพิจารณาบ้าง) --taweethaも 21:57, 16 กันยายน 2554 (ICT)

อ้างอิงวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ?แก้ไข

Q: อ้างอิงวิกิพีเดียภาษาอังกฤษใน ref ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ในกรณีวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ให้ทำลิงก์ข้ามโครงการแบบนี้ [[en:...]] เท่านั้น (ไม่ต้องใส่ URL เต็มรูปแบบ) ห้ามใส่ลงไประหว่าง <ref>...</ref> เพราะการอ้างกันเอง มีโอกาสทำให้เกิดการอ้างวนไปวนมา โดยไม่รู้ว่าข้อมูลมาจากไหนกันแน่ --taweethaも 14:03, 12 กันยายน 2554 (ICT)

วิกิพีเดียมีนโยบายไม่อ้างอิงวิกิพีเดียด้วยกันเอง ไม่ว่าจะภาษาเดียวกันหรือภาษาอื่น เพราะทั้งหมดต่างก็เป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้เขียนเองได้ จึงไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องซึ่งกันและกัน ในกรณีที่แปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอื่น ควรใช้แหล่งอ้างอิงเหมือนกัน เช่นเนื้อหา enwp อ้างอิงหนังสือ A ก็ควรเอารายชื่อหนังสือ A มาใส่ที่ thwp ด้วย และ/หรือหาแหล่งอ้างอิงภาษาไทยอื่นมาเพิ่ม --octahedron80 15:40, 12 กันยายน 2554 (ICT)

ชื่อบทความ - ศัพท์บางคำแก้ไข

ผมไม่แน่ใจว่า ชื่อบทความ และศัพท์บางคำ ทางการใช้แบบนั้น หรือแปลเองครับ เพราะผมเห็นปัญหาว่า บางชื่อ/บางคำดูพัลวัน, ผิดลำดับคำขยายคำหลัก, คำบางคำตัดออกได้ ไม่เสียความ และช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย, ต้องการเรียบเรียงใหม่, ควรจะจัดลำดับใหม่, ไม่ก็เปลี่ยนบางคำ ทำนองนั้น

เช่น

ถ้าทางการใช้มาแบบนั้น ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ (ไม่ได้หมายความว่าผมโยนขี้ให้ทางการนะครับ 55) แต่ถ้าไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการ ผมเห็นว่า น่าจะเรียบเรียงใหม่ครับ

--Aristitleism 00:05, 13 กันยายน 2554 (ICT)

สำหรับอันแรกยอมรับว่าผมต้องรับผิดครับ เพราะไปเห็นในหน้าพูดคุยของ Contributor หลัก CP36TJR (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ที่ไปปรึกษากับคุณ Tinuviel ไว้ว่า ไปเจอคำแปลนี้มาจากหน้า ขั้นตอนวิธีโรห์ของพอลลาร์ด น่ะครับ ถ้าคุณ Aristitleism เห็นสมควรจะเปลี่ยนเลยก็ได้ครับ แต่ทั้งนี้ก็รอดูเรื่อง Usage ที่อาจมีผู้แก้ไขมาแสดงว่า Floyd's cycle-finding algorithm มันใช้อย่างไร แต่โดยส่วนตัวแม้มันเหมือนจะแปลกหู แต่ผมก็ฟังดูว่าไม่แปลกอะไร อย่างไรก็ดีแล้วแต่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจะพิจารณาต่อไปครับ --∫G′(∞)dx 00:14, 13 กันยายน 2554 (ICT)