วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/30 ตุลาคม

30 ตุลาคม:

สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ

ดูเพิ่ม: 29 ตุลาคม30 ตุลาคม31 ตุลาคม