เปิดเมนูหลัก

การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538

การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538 เป็นการลงประชามติครั้งที่สองซึ่งถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ว่ารัฐควิเบกควรแยกตัวจากแคนาดาและจัดเป็นรัฐอิสระหรือไม่ โดยคำถามว่า:

"คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ควิเบกควรเป็นเอกราชหลังทำคำเสนออย่างเป็นทางการต่อแคนาดาสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบใหม่ภายในขอบเขตของร่างกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของควิเบกและของความตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2538"

การลงประชามติ พ.ศ. 2538 แตกต่างจากการลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราชครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ตรงที่ คำถามเมื่อ พ.ศ. 2523 นั้นเสนอเพื่อเจรจา "เอกราช-ความสัมพันธ์" กับรัฐบาลแคนาดา ขณะที่คำถามเมื่อ พ.ศ. 2538 เสนอ "เอกราช" ตลอดจนข้อเสนอความร่วมมือแบบรับเลือกกับส่วนที่เหลือของแคนาดา

การลงประชามติมีขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ผลปรากฏว่า รัฐควิเบกยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิว 50.58% ต่อ 49.42%

ผลแก้ไข

ขณะมีการลงประชามติ สมเด็จพระราชินีกำลังประทับอยู่ที่จุดแวะเติมน้ำมันในลอสแอนเจลิสระหว่างทางไปยังการประชุมประมุขรัฐบาลเครือจักรภพ พ.ศ. 2538 ในออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พระองค์ทรงขอให้นักบินยังไม่นำเครื่องขึ้นจนกว่าจะทรงทราบผลการลงประชามติ[1]

การแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราชนั้นถูกปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่มีช่องว่างน้อยกว่าใน พ.ศ. 2523 โดย 50.58% เลือก "ไม่" และ 49.42% เลือก "ใช่" สถิติ 94% ของผู้ลงทะเบียนในรัฐควิเบก 5,087,009 คน ไปใช้สิทธิ์

ผลเลือก "ใช่" ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 81 หน่วยจาก 125 หน่วย แต่มีแนวโน้มเป็นหน่วยที่มีประชากรน้อย ยกเว้นพื้นที่ชนพื้นเมือง การเลือก "ไม่" ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหน่วยเลือกตั้งเขตเมือง[2]

ไม่:
2,362,648
(50.58%)
ใช่:
2,308,360
(49.42%)
การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538
ทางเลือก คะแนนเสียง %
  ไม่เห็นชอบ 2,362,648 50.58%
เห็นชอบ 2,308,360 49.42%
บัตรดี 4,671,008 98.18%
บัตรเสียหรือไม่ลงคะแนน 86,501 1.82%
คะแนนเสียงทั้งหมด 4,757,509 100.00%
อัตราการลงคะแนนเลือกตั้ง 93.52%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,087,009

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bousfield, Arthur (1996). "A Queen Canada Should be Proud Of". Monarchy Canada. Toronto: Monarchist League of Canada. Archived from the original on February 23, 2008. สืบค้นเมื่อ 5 July 2009.
  2. Drolet, Daniel. "By the numbers", in The Ottawa Citizen. November 1, 1995.