ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (อังกฤษ: General Agreement on Tariffs and Trade; ตัวย่อ: GATT) เป็นความตกลงระหว่างชาติเพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจที่ร่วมกันลงนามเมื่อ พ.ศ. 2490 มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการค้าเสรีโดยการลดภาษีศุลกากรระหว่างชาติ การเจรจารอบที่ 8 ที่เรียกว่า "รอบอุรุกวัย" (Uruguay Round) เกิดปัญหาซับซ้อนและใช้เวลาเจรจากันนานถึง 7 ปี (พ.ศ. 2529 - 2536) และได้รับการต่อต้านมากที่สุดโดยเฉพาะเกษตรกรชาวฝรั่งเศส ผลการเจรจามีการตกลงลดภาษีมากถึงร้อยละ 40 และมีผลให้เกิดการจัดตั้งองค์การนานาชาติขึ้มาใหม่คือ "องค์การการค้าโลก" (WTO) เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
ประเภทสนธิสัญญาพหุภาคี
วันลงนาม30 ตุลาคม ค.ศ. 1947 (1947-10-30)[1]
ที่ลงนามเจนีวา, รัฐเจนีวา, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เงื่อนไขยอมรับโดยประเทศที่ลงนาม 85%
ใช้ชั่วคราว1 ม.ค. 1948[1]
ผู้เก็บรักษาเลขานุการฝ่ายบริหารถึงกลุ่มที่ติดต่อ
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

องค์การการค้าโลก จะทำหน้าที่ดูแลข้อตกลงย่อย 3 ข้อตกลง คือ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade; GATT) ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้, ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services; GATS) และ ความตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (The agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS)

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "General Agreement on Tariffs and Trade. Treaty data". Government of the Netherlands. สืบค้นเมื่อ 30 December 2020.

อ่านเพิ่ม

แก้
  • Aaronson Susan A. Trade and the American Dream: A Social History of Postwar Trade Policy & co (1996)
  • Goldstein, Judith (11 May 2017). "Trading in the Twenty-First Century: Is There a Role for the World Trade Organization?". Annual Review of Political Science. 20 (1): 545–564.
  • Irwin, Douglas A. "The GATT in Historical Perspective," American Economic Review Vol. 85, No. 2, (May, 1995), pp. 323–28 in JSTOR
  • McKenzie, Francine. "GATT and the Cold War," Journal of Cold War Studies, Summer 2008, 10#3 pp. 78–109
  • Zeiler, Thomas W. Free Trade, Free World: The Advent of GATT (1999) excerpt and text search