วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

รุ่นภาษาอังกฤษของสารานุกรมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดียอังกฤษ)

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ เริ่มสร้างเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยเป็นวิกิพีเดียที่สร้างขึ้นเป็นภาษาแรกและเป็นภาษาที่มีจำนวนบทความมากที่สุด ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีบทความมากกว่า 6,000,000 บทความ (เมษายน 2563)

สัญลักษณ์ของวิกิพีเดีย วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
โลโก้ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
ภาพจับหน้าจอ
หน้าหลักของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
หน้าหลักวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
ประเภทสารานุกรมออนไลน์
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาอังกฤษ
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
ยูอาร์แอลhttp://en.wikipedia.org/
เชิงพาณิชย์ไม่ใช่ (รับบริจาค)
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข