วิกิพีเดียภาษาอังกฤษอย่างง่าย

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษอย่างง่าย (Simple English Wikipedia) เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยใช้สำนวนการเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย และเป็นการอธิบายเนื้อหาพื้นฐานของบทความ เพื่อให้เด็กและชาวต่างชาติสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาอังกฤษอย่างง่าย

โลโก้แก้ไข

   
2547–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข