วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

รุ่นภาษาอังกฤษของสารานุกรมวิกิพีเดีย

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ เริ่มสร้างเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยเป็นวิกิพีเดียที่สร้างขึ้นเป็นภาษาแรกและเป็นภาษาที่มีจำนวนบทความมากที่สุด ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีบทความมากกว่า 5,000,000 บทความ (มกราคม 2559)

สัญลักษณ์ของวิกิพีเดีย วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
โลโก้ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
ภาพหน้าจอ
หน้าหลักของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
หน้าหลักวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
ยูอาร์แอลhttp://en.wikipedia.org/
เชิงพาณิชย์?ไม่ใช่ (รับบริจาค)
ประเภทสารานุกรมออนไลน์
ลงทะเบียน?ไม่จำเป็น
ภาษา
ที่ใช้ได้
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
เปิดตัว15 มกราคม พ.ศ. 2544

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข