ภาษาครีโอล (อังกฤษ: creole language) เป็นภาษาธรรมชาติที่พัฒนาหรือดัดแปลงมาจากการผสมกันของภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป ซึ่งแตกต่างกับภาษาพิดจินที่มีความซับซ้อนของไวยากรณ์น้อยลงมากเมื่อเทียบกับภาษาที่นำมาดัดแปลง ภาษาครีโอลมีความซับซ้อนทางภาษามากกว่าภาษาต้นตอเพราะได้รับอิทธิพลจากทั้งสองภาษาทั้งยังมีระบบไวยากรณ์ที่คงที่ มีคำศัพท์จำนวนมาก และมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ ซึ่งทำให้ภาษาครีโอลแตกต่างจากภาษาพิดจินพอสมควร

ป้ายภาษาแอนทีเลียนครีโอลที่เขียนว่า Lévé pié aw / Ni ti moun ka joué la! หมายถึง "ขับช้า ๆ / มีเด็ก ๆ เล่นตรงนี้!"[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Multilingualism and language contact | Languages In Danger" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2020-04-09.