ภาษาธรรมชาติ (อังกฤษ: natural language) คือภาษาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชุมชนมนุษย์จากการใช้บ่อย ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปเองโดยไม่มีการวางแผนหรือไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า อาจเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาษาพูด ภาษามือ ฯลฯ

ภาษาธรรมชาติจัดเป็นภาษาคนละประเภทกับภาษาประดิษฐ์ (เช่น ภาษาโปรแกรม) และภาษารูปนัย นอกจากนี้ภาษาช่วยสื่อสารนานาชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น และการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น การเปล่งเสียงของวาฬ การเต้นแบบส่ายท้องของผึ้งน้ำหวาน[1] ก็ไม่ถือว่าเป็นภาษาธรรมชาติเช่นกัน

อ้างอิง

แก้
  1. Norris, Paul F (25 August 2011). "The Honeybee Waggle Dance – Is it a Language?". AnimalWise. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 August 2016. สืบค้นเมื่อ 10 April 2019.