วัดใหญ่นครชุมน์

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดใหญ่นครชุมน์ หรือ วัดนครชุมน์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วัดใหญ่นครชุมน์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดใหญ่นครชุมน์, วัดใหญ่, วัดนครชุมน์
ที่ตั้งตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดใหญ่นครชุมน์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2295 (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)[1] แต่ข้อมูลจากกรมศิลปากรระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีพระยาทองผาภูมิ (ธอ เสลานนท์) เป็นผู้สนับสนุนในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ภายในวัด คือ อุโบสถ วิหาร เจดีย์บรรจุพระธาตุ และต้นโพธิ์ 3 ต้น ซึ่งปลูกคู่วัดมาแต่เดิม เสนาสนะต่าง ๆ ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สองไม่ปรากฏหลักฐาน ครั้งที่สามเมื่อปีระกา เอกศก 1271 (พ.ศ. 2452) โดยพระบุญเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ และต่อมาครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2512 พระอธิการประเทินเป็นผู้ดำเนินการ และครั้งท้ายสุดในปี พ.ศ. 2532 ทำการซ่อมแซมกระเบื้องอุโบสถ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544

วิหาร หรือชาวมอญเรียกว่า ปากี ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยสร้างอยู่บนฐาน ก่ออิฐถมดิน 2 ชั้น ภายในมีพระพุทธรูป จำนวน 3 องค์ อุโบสถตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมทึบเตี้ยบริเวณด้านหลังวิหาร ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ช่อฟ้าใบระกาปูนปั้น หน้าบันต่อเชื่อมกับผนังด้าน หน้าและหลัง มีใบเสมาตั้งอยู่โดยรอบอุโบสถ เป็นใบเสมาหินทรายแดงเรียบไม่มีลวดลายตัวใบเสมา เจดีย์รายพบจำนวนหลายองค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังและย่อมุมไม้สิบสองแบบมอญ ตั้งอยู่ด้านหน้าอุโบสถ 1 องค์ ด้านหลังพระอุโบสถ 2 องค์[2] มีธรรมาสน์ตั้งอยู่บนวิหาร ธรรมาสน์ไม้จำนวน 4 หลังชำรุดเหลือเฉพาะส่วนอาสน์ 2 หลังอีก 2 หลัง อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะเป็นธรรมาสน์ไม้

อ้างอิง แก้

  1. "วัดนครชุมน์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "รอยอดีตแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ตอนที่ 2 วัดมอญ : วัดใหญ่นครชุมน์". สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี.