วัดเสาธงทอง (อำเภอบางปลาม้า)

สำหรับวัดเสาธงทองแห่งอื่น ดูที่ วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ ปัจจุบันมีพระปลัด ละเอียด อนาลโย เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดเสาธงทอง
ที่ตั้งตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระปลัด ละเอียด อนาลโย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเสาธงทองตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2481[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 และกุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง[3] ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถพร้อมพระอัครสาวก และพระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

 • พระเชื่อม
 • พระเชื้อ
 • พระแวว
 • พระบัว
 • พระกร่าง
 • พระโฉม
 • พระบุญเสริม
 • พระปลัด ละเอียด อนาลโย

อ้างอิงแก้ไข

 1. "วัดเสาธงทอง". พระสังฆาธิการ.
 2. "วัดเสาธงทอง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 3. "วัดเสาธงทอง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.