วัดเกษมสรณาราม

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกษมสรณาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ในตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกษมสรณาราม
Map
ชื่อสามัญวัดเกษมสรณาราม, วัดใหม่ตาเพชร, วัดบางจาก
ที่ตั้งตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระมหาอำนวย ขนฺติธมฺโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกษมสรณาราม เดิมชื่อ วัดใหม่ตาเพชร จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น วัดบางจาก เพราะอยู่ติดคลองบางจาก และต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดเกษมสรณาราม" แต่ชาวบ้านยังคงเรียกว่า "วัดบางจาก" ประวัติของวัดนั้น จากคำบอกเล่ากล่าวว่า ตาเพชรเป็นผู้ถวายที่ดินและทำการสร้างวัดขึ้น กรมการศาสนาระบุตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2420

วัดนี้เคยมีพระภิกษุรูปหนึ่งอาคมขลัง เรียกกันว่า หลวงพ่ออ้น ท่านเป็นภิกษุชั้นหม่อมเจ้า มาผนวชอยู่นานทีวัดนี้จนมรณภาพ หลวงพ่ออ้นได้ทำพระเครื่องชนิดหนึ่ง แจกให้ประชาชนทั่วไปนับถือว่าขลัง และศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระผงขาว เหมือนกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆัง เล่ากันว่าท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

อาคารเสนาสนะและโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ อุโบสถเก่าทรวดทรงแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยขนาดใหญ่ หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องลดชั้น มีเสาปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับโครงหลังคา ช่อฟ้าใบระกาปูนปั้นประดับกระจก ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นปูนปั้นปางมารวิชัย คู่มากันการสร้างวัด เจดีย์ใหญ่หน้าอุโบสถคู่มากับวัดบรรจุพระเครื่องหลวงพ่ออ้น เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ หอสวดมนต์ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ฝีมือสมัยเชียงแสน หน้ากว้าง 32 นิ้ว สูง 17 นิ้วครึ่ง[1] ศาลาการเปรียญมีขนาดไม่ใหญ่โต[2] และใบเสมาตั้งอยู่ในซุ้มใบเสมาก่ออิฐถือปูนทรงคล้ายหัวเม็ดโปร่งใบเสมาคู่

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเกษมสรณาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.