วัดหนองโพธิ์ (จังหวัดสระบุรี)

วัดหนองโพธิ์ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 72 ตารงวา[1]

วัดหนองโพธิ์
วัดหนองโพธิ์.jpg
Map
ชื่อสามัญวัดหนองโพธิ์ (Wat Nong Pho)
ที่ตั้งเลขที่ 65 บ้านหนองโพธิ์ ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 59 นิ้ว สูง 89 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูสิริโพธิธรรมรักษ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ และคลองหนองโพธิ์[1]

ประวัติแก้ไข

วัดหนองโพธิ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนพ.ศ. 2449 โดยมีนายขวัญ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดจำนวน 10 ไร่ 45 ตารางวา นายบุญ แก้วเกลี้ยง บริจาคที่ดินอีก 13 ไร่ 54 ตารางวา และละมูล วิเชียรพจน์บริจาคที่ดินอีก 2 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม มีอยู่ 3 แปลงที่ติดกัน เป็นที่ตั้งวัดและโรงเรียนวัดหนองโพธิ์[1]

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 42 เมตร[1]

ศาสนสถานแก้ไข

 • อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมิ่อ พ.ศ. 2518 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย
 • หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 • กุฏิสงฆ์ มีจำนวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 8 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง
 • วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
 • ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารไม้
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง[1]

ปูชนียวัตถุแก้ไข

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 59 นิ้ว สูง 89 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519, องค์รองลงมาขนาดหน้าตัก กว้าง 49 นิ้ว สูง 69 นิ้ว
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธรูปลักษณแบบพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 61 นิ้ว สูง 92 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
 • พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ 12องค์ขนาดหน้าตักกว้าง 34 นิ้ว สูง 56 นิ้ว
 • ปูชนียวัตถุ อื่น ๆ พระพระพุทธรูปในวิหาร 12 องค์ มีพระพุทธโสธรจำลองเป็นประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง62 นิ้ว, พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเครื่อง 2 องค์ สูง 62 นิ้ว พร้อมด้วยพระอัครสาวก พระสาลีบุตร, พระโมคคัลลานะ[1]

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
[1]
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระกัณหา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2449 พ.ศ. 2456
2 พระชิน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2459
3 พระน้อย เจ้าอาวาส พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2464
4 พระบุญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2472
5 พระเหลือ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2479
6 พระบุญตา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2481
7 พระสุข เจ้าอาวาส พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2484
8 พระชิด เจ้าอาวาส พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2494
9 พระสมหวัง เขมจาโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2497
10 พระครูสรนันทโศภิต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2528
11 พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี สิริสาโร) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน)แก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ ฉายา สิริสาโร อายุ 67 พรรษา 46
 • วิทยฐานะ นธ. เอก, ปธ. -, วุฒิทางโลก ป. 4
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1.เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 2.เจ้าคณะตำบล ตำบลเจริญธรรม (จต.เอก)

สถานะเดิมแก้ไข

 • ชื่อ ทวี นามสกุล สมพงษ์ เกิดวัน 6ฯ73 ค่ำ ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
 • บิดาชื่อ นายสี มารดาชื่อ นางนวล ที่บ้านเลขที่ – หมู่ที่ 5 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

บรรพชา/อุปสมบทแก้ไข

 • เมื่อวัน 21ฯ5 5 ค่ำ ปีมะแม วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2510 ณ พัทธสีมาวัดหนองไทร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูสรนันทโสภิต วัดภิบาลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 • พระกรรมวาจาจารย์ พระครูมงคลคุณวัฒน์ วัดสมานมิตรมงคล ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พระอนุสาวนาจารย์ พระครูพิพัฒน์สรการ วัดคลองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังงหวัดสระบุรี

วิทยฐานะแก้ไข

 • พ.ศ. 2510 สำเร็จการศึกษาชั้นป. 4 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้ น.ธ. เอก สังกัดวัดหนองโพธิ์ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

งานปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2528 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2529 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2530 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการ
 • พ.ศ. 2543 ได้รับแต่งตั้งป็นพระอุปัชฌาย์

บุคลากรภายในวัดแก้ไข

 • พ.ศ. 2549 มีพระภิกษุจำพรรษา 20 รูป สามเณร 4 รูป ศิษย์วัด 3 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2550 มีพระภิกษุจำพรรษา 22 รูป สามเณร 5 รูป ศิษย์วัด 5 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2551 มีพระภิกษุจำพรรษา 23 รูป สามเณร 6 รูป ศิษย์วัด 3 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2552 มีพระภิกษุจำพรรษา 24 รูป สามเณร 5 รูป ศิษย์วัด 4 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2553 มีพระภิกษุจำพรรษา 23 รูป สามเณร 4 รูป ศิษย์วัด 3 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2554 มีพระภิกษุจำพรรษา 27 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 4 คน อารามิกชน – คน

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 573-575, ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552.