วัดสีหไกรสร

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสีหไกรสร หรือ วัดช่องลม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร[1] มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ บริเวณที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้กับแยกพรานนกและมีชุมชนรายล้อม

วัดสีหไกรสร
Map
ชื่อสามัญวัดสีหไกรสร, วัดช่องลม
ที่ตั้งเลขที่ 489 ซอยวังหลัง 17 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระมหานวน เขมนิวตฺโต ป.ธ.๕
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

คาดว่าวัดสีหไกสรสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2310 มีนามเดิมว่า "วัดช่องลม" สาเหตุที่เรียกว่าวัดช่องลม เพราะลักษณะที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ในเขตช่องลม จึงเรียกว่าวัดช่องลมมาตั้งแต่สมัยพระครูประสิทธิวิมลเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดสีหไกสร" เมื่อ พ.ศ. 2512 และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2310 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 22 เมตร

ภายในวัดในวัดมีอาคารเสนาสนะดังนี้ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 16.50 เมตร มีกำแพงล้อมล้อม ลักษณะของอุโบสถผนังอุดแบบนิยมในสมัยอยุธยา พระประธานแบบอยุธยา ยังพบพระพุทธรูปศิลาองค์เล็กตกอยู่ข้างนอกอุโบสถ ปัจจุบันอุโบสถมี 5 ห้อง มีการปฏิสังขรณ์ใหม่[2] กุฎีสงฆ์ จำนวน 10 หลัง สร้างด้วยไม้ศาลาการเปรียญกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างด้วยคอนกรีต หอระฆังสูง 8 เมตร

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสีหไกรสร". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดสีหไกสร" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 235.